Tính công thực hiện

Lượt xem : 217 | Cập nhật : 2017-10-24 02:25:53

Một cái giếng sâu 8m. Bạn A mỗi lần kéo được một thùng nước nặng 20kg mất 10 giây. Bạn B mỗi lần kéo được một thùng nước nặng 30 kg mất 20 giây. Tính
a) Công thực hiện của mỗi người ?
b) Ai làm việc khỏe hơn ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : senda

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : vật lý 8 | tính công |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phân cực rắn công thoát Bất đẳng thức vât lý 11 tụy Phương pháp toạ độ trong giới hạn quang điện nước vôi trong Hệ phương trình giống cây trồng trung bình cộng năng lượng liên kết Điểm uốn hình thái thế năng phân rã bán kính glyxerin nguyên sinh vật Tiếp tuyến đi qua 1 điểm ruột ruồi giấm Phương trình chính tắc của elip Hình chiếu vuông góc của... Cô sin tách các chất tế bào sinh tinh vạch quang phổ hạt diệp lục vỏ giun sán nguyên tử hidro thể tích dung dịch điện xoay chiều cây công nghiệp biên độ giao động biên độ tế bào quang điện trục nhỏ

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Hình thức truyền nhiệt trong chất rắn trong

Khái niệm về nhiệt lượng trong

Bài tập về gương cầu lồi trong

Hiện tượng nhật thực toàn phần, nguyệt thực trong

Đặc điểm chung của ngành Thân mềm trong

Vai trò thực tiễn của lớp Sâu bọ trong

Cấu tạo ngoài của Giun đất trong

Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp trong

Hình thức sinh sản của trùng roi và trùng giày trong

Đặc điểm cấu tạo của sán lá gan trong

Đặc điểm chung của ngành Ruột khoang trong

Cơ chế của sự đông máu trong

Thành phần hóa học của xương trong

Cấu tạo và chức năng của nơ ron trong

Nhiệt độ của nước sôi trong

Công dụng và giới hạn đo của nhiệt kế ytế trong

Tác dụng của dòng dọc trong

Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay