Ảnh hưởng của khí hậu đến sản xuất ở Việt Nam

Lượt xem : 214 | Cập nhật : 2017-10-26 09:16:09

Nêu những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống, sản xuất ở Viết Nam? Liên hệ thực tế ở địa phương em? (3đ)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : sususu

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : khí hậu | sản xuất | địa lý 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hàm số ngược học sinh giỏi virut Đường hypebol Ứng dụng tích phân để sản xuất chương I chủng tộc Bất phương trình có chứa tham số khối lượng song nhị bội quần thể giao phối số trung phật giáo sinh dục Số hạng tổng quát dòng điện sự tiến hóa thủy phân sự sôi sự ngưng tụ núi Tích vô hướng thể đồng hợp mon suất điện động lỏng đột biến cấu trúc etilen Dấu của nhị thức bậc Khoảng cách từ 1 điểm Giải và biện luận bất phương trình GTNN sóng ngang Khoa học phiên mã Hệ phương trình mũ giả thuyết của Bo phép lai Hai đường thẳng vuông...

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Đặc điểm khí hậu của từng miền trong

Giải thích hiện tượng ngày đêm trên Trái đất trong

Cách xác định phương hướng trên bản đồ trong

Tính công thực hiện trong

Hình thức truyền nhiệt trong chất rắn trong

Khái niệm về nhiệt lượng trong

Bài tập về gương cầu lồi trong

Hiện tượng nhật thực toàn phần, nguyệt thực trong

Đặc điểm chung của ngành Thân mềm trong

Vai trò thực tiễn của lớp Sâu bọ trong

Cấu tạo ngoài của Giun đất trong

Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp trong

Hình thức sinh sản của trùng roi và trùng giày trong

Đặc điểm cấu tạo của sán lá gan trong

Đặc điểm chung của ngành Ruột khoang trong

Cơ chế của sự đông máu trong

Thành phần hóa học của xương trong

Cấu tạo và chức năng của nơ ron trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay