Thuận lợi và khó khăn của sông ngòi với sản xuất

Lượt xem : 161 | Cập nhật : 2017-10-26 02:19:25

Nêu những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất ở nước ta?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : sususu

Thành viên đã lưu bài này : sususu |

Thể loại bài tập : sông ngòi | sản xuất | địa lý 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tích phân đặc biệt sinh học 10. cách li địa lí tự cảm Cấp số nhân Tiệm cận của hypebol Phép đối xứng trục Biểu thức lượng giác ếch tia đối hệ sinh thái nguyên tử khối ếch đồng phân li nước canxi dao động điện từ Hai mặt phẳng vuông góc với nhau phân hóa anken vô nghiệm Các phép toán mũ lôgarit Tích vô hướng oxit sắt lý 12 chăn nuôi Fe tam bội glixerol quang học sông hồ nghiệm dương phân ly độc lập tử cung Ước số Đường chuẩn công nghiệp trung quốc nguyên sinh vật Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki Giải và biện luận phương Tính đơn điệu của hàm số

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Ảnh hưởng của khí hậu đến sản xuất ở Việt Nam trong

Đặc điểm khí hậu của từng miền trong

Giải thích hiện tượng ngày đêm trên Trái đất trong

Cách xác định phương hướng trên bản đồ trong

Tính công thực hiện trong

Hình thức truyền nhiệt trong chất rắn trong

Khái niệm về nhiệt lượng trong

Bài tập về gương cầu lồi trong

Hiện tượng nhật thực toàn phần, nguyệt thực trong

Đặc điểm chung của ngành Thân mềm trong

Vai trò thực tiễn của lớp Sâu bọ trong

Cấu tạo ngoài của Giun đất trong

Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp trong

Hình thức sinh sản của trùng roi và trùng giày trong

Đặc điểm cấu tạo của sán lá gan trong

Đặc điểm chung của ngành Ruột khoang trong

Cơ chế của sự đông máu trong

Thành phần hóa học của xương trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay