Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ

Lượt xem : 175 | Cập nhật : 2017-11-30 02:09:36

a/ Tỉ lệ bản đồ có ý nghĩa gì?
b/ Trên thực tế đường biên giới nước ta ở đất liền dài 4550 km, trên bản đồ hành chính Việt Nam dài 100 cm. Tính tỉ lệ bản đồ trên?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : mymyhouse

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : bản đồ | địa lý 6 | đất liền | bản đồ hành chính | tỉ lệ bản đồ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đại số Tích phân lượng giác đấu tranh sinh học Batixta lưỡng bội đảo đoạn parabol phóng xạ hạt nhân Phương trình chính tắc của elip vân giao thoa Hàm số bậc ba Nitrat rễ Al Nghịch biến phần trăm các chất câu hỏi trắc nghiệm vật lý trung bình cộng học sinh giỏi vị ngữ tách các chất phân tử phôtpholipit Đời sống Hình lăng trụ gen dị hợp Tích vô hướng của 2 véc tơ Giới hạn của hàm số tại vô cực Phương trình chứa căn điện trở độ tan Trọng tâm của tứ diện h Phương trình tương đương nam trung bộ Giải tam giác chât điểm hóa học 8 trụ não đường thẳng gen cấu trúc

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Khái niệm về núi và bình nguyên trong

Sự vận động của Trái Đất quanh trục trong

Sơ đồ quang hợp trong

Các loại lá biến dạng trong

Thân dài ra do đâu trong

Bài tập sinh học 6 trong

Cấu tạo của tế bào thực vật trong

Vấn đề bảo vệ rừng Amazon ở Trung và Nam Mĩ trong

Sự phân bố nông nghiệp của Bắc Mĩ trong

Kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong

Dân cư-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong

Ngành công nghiệp vùng Đông Nam Bộ trong

Khái niệm miễn dịch trong

Hình thức truyền nhiệt trong chất rắn trong

Khái niệm nhiệt lượng trong

Viết công thưc tính nhiệt lượng trong

Cấu tạo của các chất trong

Vị trí địa lý chiến lược của Tây Nam á trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay