Đặc điểm khí hậu châu phi

Lượt xem : 192 | Cập nhật : 2017-11-30 02:40:30

Khí hậu châu Phi có những đặc điểm gì nổi bật?
Giải thích tại sao khí hậu châu Phi khô, hình thành những hoang mạc lớn?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : mymyhouse

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : khí hâu châu phi | địa lý 8 | hoang mạc |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hai đường thẳng chéo nhau Hình chóp tính chẵn Tính chất tuần hoàn Ứng dụng định lí Lagrăng... pha dao động đơn bội amino Chính tắc xã hội phong kiến đơn vị Phương pháp toạ độ trong đại số 7 tần số hoán vị Hàm số bậc hai chăn nuôi Nghịch biến nhân tử Các phép toán mũ lôgarit phóng xạ hạt nhân tập nghiệm trên trục số dung dịch mất nhãn cấu trúc NST tạo ảnh pha sinh trưởng Giải và biện luận phương hypebol hạt phấn thế kỉ XX vỏ tìm giới hạn truyền máu vận tốc truyền âm sóng ngang Phương trình đường tròn gluco đồng hợp lặn tế bào sinh dục Đường hypebol tốc độ truyền sóng

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Thói quen cư trú của một số dân tộc vùng núi trong

Nguồn tài nguyên chính của đới lạnh trong

Tính chất khí hậu nước ta trong

Dân cư xã hội khu vực Đông Nam Á trong

Sự phân bố dân cư của Châu Phi? trong

Cấu tạo của lớp vỏ khí trong

Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ trong

Khái niệm về núi và bình nguyên trong

Sự vận động của Trái Đất quanh trục trong

Sơ đồ quang hợp trong

Các loại lá biến dạng trong

Thân dài ra do đâu trong

Bài tập sinh học 6 trong

Cấu tạo của tế bào thực vật trong

Vấn đề bảo vệ rừng Amazon ở Trung và Nam Mĩ trong

Sự phân bố nông nghiệp của Bắc Mĩ trong

Kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong

Dân cư-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay