Khái niệm thể đồng dị hợp

Lượt xem : 81 | Cập nhật : 2018-01-17 02:24:11

1. Nêu khái niệm thể đồng hợp, dị hợp, kiểu gen, kiểu hình? Cho ví dụ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : banglangdo

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : đồng hợp | dị hợp | sinh học 10 | kiểu gen | kiểu hình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

vị trí địa lý Nguyên hàm glixerol tam nhiễm giống cây trồng Tiếp tuyến tỉa cành chu kì độ cứng lò xo riboxom phương trình dao động chính sách cai trị mặt trời giao động điều hòa phân tích vectơ tạo giống vận tốc cực đại thực vật hợp tử lực kế sóng ngang sinh học 10. Đường tròn ngoại tiếp bức xạ Phương trình tham số của... mệnh đề Phương trình chứa dấu hinh Phương trình bậc hai Trục tọa độ gia tốc hướng tâm Bất đẳng thức lượng giác Bất phương trình chứa tham số khí CO tật viễn thị Hệ phương trình lượng giác Tập hợp khối lượng rut gon hóa học 10

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Đặc điểm địa hình châu Phi trong

Sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường trong

Đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm trong

Sự phân bố dân cư trên thế giới trong

Chức năng các bộ phận của thân non trong

Quá trình phân chia tế bào trong

Cấu tạo của ruột non trong

Chức năng của phổi trong

Khái niệm về huyết áp trong

Thành phần hóa học của xương trong

Khái niệm bản đồ trong

5 tác dụng của dòng điện trong

Khái niệm về chất dẫn điện trong

Tình hình sản xuất công nghiệp ở Châu Âu trong

Khí hậu Nam Mỹ trong

Sản xuất nông nghiệp cở Châu Âu trong

Đặc điểm khí hậu Bắc Mỹ trong

Đặc điểm khí hậu châu phi trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay