Khái niệm giảm phân

Lượt xem : 180 | Cập nhật : 2018-01-17 02:27:21

Giảm phân là gì? Nêu đặc điểm cơ bản của NST qua các kì của giảm phân?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : banglangdo

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giảm phân | sinh học 10 | nhiễm sắc thể |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

khối lượng riêng lưỡng bội sinh vật nhân sơ Đạo hàm của hàm số lượng giác trước công nguyên giao phấn lai khác dòng hàn số ARN thể tích dung dịch riboxom miền núi bắc bộ biến dị di truyền tế bào muối cấu trúc Phương trình elip Ứng dụng tích phân nam trung bộ Góc giữa hai mặt phẳng sứ Đạo hàm của hàm hợp độ hụt khối Giới hạn hữu hạn nước brom cấu trúc NST biên độ dao động địa hình cường độ dòng điện thường biến quang Rút gọn biểu thức nguyên tử thể truyền mắt cận hàn đới lũy thừa song nhị bội không hoàn toàn ánh sáng trắng

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

đặc điểm hình thái, cấu trúc nhiễm sắc thể trong

Khái niệm thể đồng dị hợp trong

Đặc điểm địa hình châu Phi trong

Sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường trong

Đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm trong

Sự phân bố dân cư trên thế giới trong

Chức năng các bộ phận của thân non trong

Quá trình phân chia tế bào trong

Cấu tạo của ruột non trong

Chức năng của phổi trong

Khái niệm về huyết áp trong

Thành phần hóa học của xương trong

Khái niệm bản đồ trong

5 tác dụng của dòng điện trong

Khái niệm về chất dẫn điện trong

Tình hình sản xuất công nghiệp ở Châu Âu trong

Khí hậu Nam Mỹ trong

Sản xuất nông nghiệp cở Châu Âu trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay