Quá trình phát sinh giao tử đực và cái

Lượt xem : 229 | Cập nhật : 2018-01-17 02:28:34

So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa quá trình phát sinh giao tử đực và cái

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : banglangdo

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giao tử đực | giao tử cái | sinh học 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

các loại thân cây xã hội phong kiến Phân bố xác suất của đoạn mạch nối tiếp Tích vô hướng cơ cấu Hàm số lẻ Phương trình tích axit no đơn chức cộng hưởng sóng ngắn tan trong nước hạt kín Đường vuông góc chung lớp 8 Khảo sát đơn vị gió mùa Đồ thị cấu hình Phương trình lôgarit trắc nghiệm vật lý vận tốc nam châm hình thức sinh sản nhóm đất chính chí tuyến máy phát điện xoay chiều điện li biên độ giao động Hệ thức lượng trong tam giác phân li độ hụt khối Hai mặt phẳng vuông góc với nhau tốc độ góc đới lạnh nghiệm gần đúng Hệ phương trình trung quốc bậc dinh dưỡng

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Khái niệm giảm phân trong

đặc điểm hình thái, cấu trúc nhiễm sắc thể trong

Khái niệm thể đồng dị hợp trong

Đặc điểm địa hình châu Phi trong

Sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường trong

Đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm trong

Sự phân bố dân cư trên thế giới trong

Chức năng các bộ phận của thân non trong

Quá trình phân chia tế bào trong

Cấu tạo của ruột non trong

Chức năng của phổi trong

Khái niệm về huyết áp trong

Thành phần hóa học của xương trong

Khái niệm bản đồ trong

5 tác dụng của dòng điện trong

Khái niệm về chất dẫn điện trong

Tình hình sản xuất công nghiệp ở Châu Âu trong

Khí hậu Nam Mỹ trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay