Khái niệm sông hồ

Lượt xem : 225 | Cập nhật : 2018-02-08 08:47:19

Sông là gì? Hồ là gì? Kể tên một số con sông, hồ lớn ở nước ta.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : mualabay

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sông hồ | địa lý 6 |

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Cấu tạo của PROTEIN? trong

Nêu cơ chế xác định giới tính trong

Quá trình phát sinh giao tử đực và cái trong

Khái niệm giảm phân trong

đặc điểm hình thái, cấu trúc nhiễm sắc thể trong

Khái niệm thể đồng dị hợp trong

Đặc điểm địa hình châu Phi trong

Sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường trong

Đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm trong

Sự phân bố dân cư trên thế giới trong

Chức năng các bộ phận của thân non trong

Quá trình phân chia tế bào trong

Cấu tạo của ruột non trong

Chức năng của phổi trong

Khái niệm về huyết áp trong

Thành phần hóa học của xương trong

Khái niệm bản đồ trong

5 tác dụng của dòng điện trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay