Rút gọn và tính giá trị biểu thức

Lượt xem : 3 | Cập nhật : 2018-03-21 12:17:22

Resized Image

Đóng góp bởi : hoabachduong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 8 | toán lớp 8 | rút gọn biểu thức |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

di hợp Phương trình bậc 4 Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng anđehit liên hợp quốc sinh vật trường sơn bắc phân ly độc lập biển đảo đường phân giác Khoảng cách giữa 2 điểm thu gọn văn lớp 10 gia tốc ankylbezen liên kết gen hinh thể tích tứ diện phôtphat Hai đường thẳng song mantozo phương trình giao động van 7 Khoảng cách giữa 2 đường... proton suất điện động Đường thẳng tiếp xúc đường cong năng suất Cô sin tọa độ trọng tâm máy phát điện nguồn điện song song pin vận tốc âm chu kỳ Giá trị lượng giác của một góc khu vực Châu Á kim loại Vị trí tương đối trong

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng trong

Giải phương trình toán lớp 8 trong

Hoạt động tiêu hóa của dạ dày trong

Các chức năng của máu trong

Chức năng của các thành phần hóa học trong xương trong

Khái niệm về miễn dịch trong

Nguyên nhân nước biển mặn trong

Đặc điểm chính 2 thành phần chính của đất trong

Khái niệm sông hồ trong

Cấu tạo của PROTEIN? trong

Nêu cơ chế xác định giới tính trong

Quá trình phát sinh giao tử đực và cái trong

Khái niệm giảm phân trong

đặc điểm hình thái, cấu trúc nhiễm sắc thể trong

Khái niệm thể đồng dị hợp trong

Đặc điểm địa hình châu Phi trong

Sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường trong

Đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay