Rút gọn và tính giá trị biểu thức

Lượt xem : 18 | Cập nhật : 2018-03-21 05:17:22

Resized Image

Đóng góp bởi : hoabachduong

Thành viên đã lưu bài này : hoabachduong |

Thể loại bài tập : toán 8 | toán lớp 8 | rút gọn biểu thức |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tương tác cộng gộp khối khí chuỗi phóng xạ hay các loại thân cây po công thức cấu tạo Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn hệ tuần hoàn sử 11 nước phát triển sóng cực ngắn Bất đẳng thức lượng giác phân thức proton áp suất chất lỏng săn bắn pin khu vực Châu Á phân tử phôtpholipit tiêu điểm liên kết hidro chu kì bán rã phân tử khối tật của mắt Vec tơ biến áp glyxerin nhiệt độ Biểu thức tọa độ của axit khoảng cách giữa hai đường thẳng Vị trí tương đối Phương trình bậc nhất 1 ẩn chọn lọc tự nhiên lặp đoạn đường thẳng Van 11 biến dị di truyền Phương trình nghiệm nguyên

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng trong

Giải phương trình toán lớp 8 trong

Hoạt động tiêu hóa của dạ dày trong

Các chức năng của máu trong

Chức năng của các thành phần hóa học trong xương trong

Khái niệm về miễn dịch trong

Nguyên nhân nước biển mặn trong

Đặc điểm chính 2 thành phần chính của đất trong

Khái niệm sông hồ trong

Cấu tạo của PROTEIN? trong

Nêu cơ chế xác định giới tính trong

Quá trình phát sinh giao tử đực và cái trong

Khái niệm giảm phân trong

đặc điểm hình thái, cấu trúc nhiễm sắc thể trong

Khái niệm thể đồng dị hợp trong

Đặc điểm địa hình châu Phi trong

Sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường trong

Đặc điểm khí hậu của môi trường xích đạo ẩm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay