Chứng minh rằng biểu thức có giá trị không phụ thuộc x, y

Lượt xem : 89 | Cập nhật : 2018-03-21 05:21:10

Resized Image

Đóng góp bởi : hoabachduong

Thành viên đã lưu bài này : hoabachduong |

Thể loại bài tập : toán 8 | biểu thức | chứng minh biểu thức |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

từ thông Hai đường thẳng đồng phẳng mạch hở phân hóa tạo giống tật viễn thị đơn vị ấn độ hệ tọa độ Bất phương trình vô tỉ năng lượng điện trường cơ năng sinh thái lực kế Hình giải tích trong không gian javen đối xứng khoa học kĩ thuật ánh sáng trắng châu á sau 1945 song nhị bội số nguyê Đời sống Hình chóp tứ giác pin đông nam bộ cấu tạo trong tần số góc chiến tranh thế giới đoạn mạch xoay chiều hoa nhãn Miền giá trị của hàm số Phương trình Hệ phương xenlulozơ hô hấp trung đại đột biến giao tử phản ứng trùng hợp thực vật phân li

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Rút gọn và tính giá trị biểu thức trong

Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng trong

Giải phương trình toán lớp 8 trong

Hoạt động tiêu hóa của dạ dày trong

Các chức năng của máu trong

Chức năng của các thành phần hóa học trong xương trong

Khái niệm về miễn dịch trong

Nguyên nhân nước biển mặn trong

Đặc điểm chính 2 thành phần chính của đất trong

Khái niệm sông hồ trong

Cấu tạo của PROTEIN? trong

Nêu cơ chế xác định giới tính trong

Quá trình phát sinh giao tử đực và cái trong

Khái niệm giảm phân trong

đặc điểm hình thái, cấu trúc nhiễm sắc thể trong

Khái niệm thể đồng dị hợp trong

Đặc điểm địa hình châu Phi trong

Sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay