Chứng minh rằng biểu thức có giá trị không phụ thuộc x, y

Lượt xem : 68 | Cập nhật : 2018-03-21 12:21:10

Resized Image

Đóng góp bởi : hoabachduong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 8 | biểu thức | chứng minh biểu thức |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

số nguyê Ứng dụng vi phân vào... phép lai ánh sáng đỏ máy phát điện sự sống đoạn mạch xoay chiều gia định đa bào tỉ số Miền nghiệm của bất huyết áp Phương trình lôgarit Đường tròn nội tiếp bản đồ Giải và biện luận bất Thể tích hai nghiệm Ứng dụng định lí Lagrăng mất đoạn Tập hợp pháp tuyến bấm ngọn tế bào lai Dạng lượng giác của số phức âm tần Phương trình chính tắc của parabol Hình chiếu vuông góc của... quang phổ dải sóng vô tuyến điện Cấp số cộng AIDS thước đo trung du biên độ giới hạn quang điện Nhị thức Niu tơn từ trường

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Rút gọn và tính giá trị biểu thức trong

Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng trong

Giải phương trình toán lớp 8 trong

Hoạt động tiêu hóa của dạ dày trong

Các chức năng của máu trong

Chức năng của các thành phần hóa học trong xương trong

Khái niệm về miễn dịch trong

Nguyên nhân nước biển mặn trong

Đặc điểm chính 2 thành phần chính của đất trong

Khái niệm sông hồ trong

Cấu tạo của PROTEIN? trong

Nêu cơ chế xác định giới tính trong

Quá trình phát sinh giao tử đực và cái trong

Khái niệm giảm phân trong

đặc điểm hình thái, cấu trúc nhiễm sắc thể trong

Khái niệm thể đồng dị hợp trong

Đặc điểm địa hình châu Phi trong

Sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay