Tìm các số x, y, z trong phương trình bậc hai

Lượt xem : 339 | Cập nhật : 2018-03-22 07:52:02

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : muahoaxoan

Thành viên đã lưu bài này : muahoaxoan |

Thể loại bài tập : đại số 7 | phương trình bậc hai |

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập tìm x toán 7 trong

Xác định hệ số a và b của đa thức bậc hai trong

Tính giá trị tổng hai đa thức trong

Thu gọn đơn thức bậc hai trong

Rút gọn biểu thức toán 8 trong

Xác định giá trị m để phương trình vô nghiệm trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Tìm nghiệm của hệ phương trình bậc nhất trong

Tìm nghiệm của hệ phương trình trong

Tìm cặp nghiệm của phương trình bậc nhất trong

Phân tích thành nhân tử trong

Chứng minh rằng biểu thức có giá trị không phụ thuộc x, y trong

Rút gọn và tính giá trị biểu thức trong

Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng trong

Giải phương trình toán lớp 8 trong

Hoạt động tiêu hóa của dạ dày trong

Các chức năng của máu trong

Chức năng của các thành phần hóa học trong xương trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay