Tầm quan trọng của nghề nông trồng lúa nước

Lượt xem : 136 | Cập nhật : 2018-03-23 02:27:51

Trình bày tầm quan trọng của nghề nông trồng lúa nước?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : cherryhuyen

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nghề trồng lúa nước | sử 6 |

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang trong

Ý nghĩa của việc phát minh ra thuật luyện kim trong

Giai cấp xã hội cổ đại Hi Lạp Rô ma trong

Tìm các số x, y, z trong phương trình bậc hai trong

Bài tập tìm x toán 7 trong

Xác định hệ số a và b của đa thức bậc hai trong

Tính giá trị tổng hai đa thức trong

Thu gọn đơn thức bậc hai trong

Rút gọn biểu thức toán 8 trong

Xác định giá trị m để phương trình vô nghiệm trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Tìm nghiệm của hệ phương trình bậc nhất trong

Tìm nghiệm của hệ phương trình trong

Tìm cặp nghiệm của phương trình bậc nhất trong

Phân tích thành nhân tử trong

Chứng minh rằng biểu thức có giá trị không phụ thuộc x, y trong

Rút gọn và tính giá trị biểu thức trong

Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay