Viết phương trình đường thẳng nằm trên mặt phẳng

Lượt xem : 270 | Cập nhật : 2018-03-26 07:47:11

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P)= 4x-3y+11z-26=0
và hai đường thẳng
Resized Image
1. Chứng minh rằng d1 và d2 chéo nhau.
2. Viết phương trình đường thẳng Delta nằm trên (P), đồng thời Delta cắt cả d1 và d2.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : minhhuyenruby

Thành viên đã lưu bài này : minhhuyenruby |

Thể loại bài tập : toán 11 | hệ tọa độ phương trình đường thẳng |

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính tích phân toán 8 trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Tầm quan trọng của nghề nông trồng lúa nước trong

Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang trong

Ý nghĩa của việc phát minh ra thuật luyện kim trong

Giai cấp xã hội cổ đại Hi Lạp Rô ma trong

Tìm các số x, y, z trong phương trình bậc hai trong

Bài tập tìm x toán 7 trong

Xác định hệ số a và b của đa thức bậc hai trong

Tính giá trị tổng hai đa thức trong

Thu gọn đơn thức bậc hai trong

Rút gọn biểu thức toán 8 trong

Xác định giá trị m để phương trình vô nghiệm trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Tìm nghiệm của hệ phương trình bậc nhất trong

Tìm nghiệm của hệ phương trình trong

Tìm cặp nghiệm của phương trình bậc nhất trong

Phân tích thành nhân tử trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay