Diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân

Lượt xem : 16 | Cập nhật : 2018-03-29 07:37:29
Nguyên phân là gì? Hãy mô tả diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân? Từ đó nêu ý nghĩa của quá trình nguyên phân?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : nhaphuongnguyen

Thành viên đã lưu bài này : nhaphuongnguyen |

Thể loại bài tập : quá trình nguyên phân | nguyên phân | sinh học 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

ruột vitamin Lượng giác Giải phương trình hợp chất asean tư bản chủ nghĩa Trục tọa độ thụ phấn metan sự sôi nguyên tắc bổ sung phương trình phản ứng phân hóa học đa bào Giải tam giác gen lặn biện luận phương trình văn 6 Thống kê phản ứng nhiệt hạch nước Toán Đại Số rừng amadon hóa học 11 số thực nhà máy thủy điện Tích phân hàm lôgarit bài tập hóa học 9 thăng bằng electron Phương trình bậc cao hy lạp rô ma mô xương công thoát Điểm nguyên của đồ thị hàm số Xét tính liên tục Giá trị của biểu thức Thể tích chính sách cai trị Đường chuẩn

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Một số chất hóa học gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật trong

Khái niệm vi sinh vật trong

Diễn biến quá trình phân chia trong nguyên phân trong

Sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục trong

Đặc điểm của các loại miễn dịch trong

Đặc điểm của virut- sinh học 8 trong

Khái niệm về các bệnh truyền nhiễm trong

Nguyên nhân và ý nghĩa của quá trình nguyên phân trong

Đặc điểm chính của khí hậu châu á trong

Đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định trong

Bài thơ Tức Cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh trong

Môi trường của hệ sinh vật- sinh 9 trong

Thành phần của một hệ sinh thái hoàn chỉnh trong

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá trong

Khái niệm về ưu thế lai trong

Cấu tạo hoá học và cấu trúc không gian của phân tử ADN. trong

Nguyên nhân khi truyền máu cần phải xét nghiệm trong

Nguyên nhân của sự mỏi cơ trong

Các thành phần cấu tạo của máu trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay