Khái niệm về HIV- sinh học 10

Lượt xem : 193 | Cập nhật : 2018-03-29 07:42:19
HIV là gì?. Cần phải có nhận thức và thái độ như thê nào để phong tránh lây nhiễm HIV?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : nhaphuongnguyen

Thành viên đã lưu bài này : nhaphuongnguyen |

Thể loại bài tập : HIV | sinh học 10 | phòng tránh lây nhiễm HIV |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

ion cá thể lực đàn hồi sứ quốc tế thứ nhất sóng cực ngắn Đời sống Đường thẳng tiếp xúc với Hàm số liên tục trên 1 đoạn tia đối thể tích hình hộp khoáng sản Hai đường thẳng song cách mạng khoa học ăng ten Hàm số ngược chì phân hóa thụ tinh GTNN hoa nhãn cách mạng tư sản giới hạn quang điện hiệu điện thế xoay chiều đẳng nhiệt địa hình Góc giữa hai đường thẳng saccaraza mèo tam thể diện tích Dãy số giảm tap nghiem bão hòa phép lai Giao tuyến phuong trinh log dải sóng đường cônic Lập phương trình đường thẳng Giải và biện luận hệ hai

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân trong

Một số chất hóa học gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật trong

Khái niệm vi sinh vật trong

Diễn biến quá trình phân chia trong nguyên phân trong

Sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục trong

Đặc điểm của các loại miễn dịch trong

Đặc điểm của virut- sinh học 8 trong

Khái niệm về các bệnh truyền nhiễm trong

Nguyên nhân và ý nghĩa của quá trình nguyên phân trong

Đặc điểm chính của khí hậu châu á trong

Đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định trong

Bài thơ Tức Cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh trong

Môi trường của hệ sinh vật- sinh 9 trong

Thành phần của một hệ sinh thái hoàn chỉnh trong

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá trong

Khái niệm về ưu thế lai trong

Cấu tạo hoá học và cấu trúc không gian của phân tử ADN. trong

Nguyên nhân khi truyền máu cần phải xét nghiệm trong

Nguyên nhân của sự mỏi cơ trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay