Giải phương trình lượng giác

Lượt xem : 159 | Cập nhật : 2018-03-30 07:32:34

Câu 1:. Giải phương trình:
Resized Image
Câu 2:
Khai triển biểu thức
Resized Image
ta được
Resized Image
Tìm hệ số
Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : mymybui

Thành viên đã lưu bài này : mymybui |

Thể loại bài tập : giải phương trình | khai triển biểu thức | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Dãy số giảm Ứng dụng tích phân lũy thừa dân cư trung quốc tìm giá trị thí nghiệm i âng ống tiêu hóa alen Công thức nhân đôi ung thư máu di nhập gen Vị trí tương đối của 2 thái bình Phương pháp toạ độ trong nước cứng tạo ảnh 2 lá mầm đường phân Tiếp tuyến Hàm số liên tục sử 12 thủy phân số khối nguyên sinh vật cromatit tinh bản đồ gen Các dạng phương trình... chuyển gen khối lượng riêng thể tích của hình chóp đột biến cấu trúc dao động tính liên tục nhóm thực vật phân giác của góc Tích vô hướng tỉa cành Phương trình bậc cao từ thông

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Khái niệm về HIV- sinh học 10 trong

Diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân trong

Một số chất hóa học gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật trong

Khái niệm vi sinh vật trong

Diễn biến quá trình phân chia trong nguyên phân trong

Sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục trong

Đặc điểm của các loại miễn dịch trong

Đặc điểm của virut- sinh học 8 trong

Khái niệm về các bệnh truyền nhiễm trong

Nguyên nhân và ý nghĩa của quá trình nguyên phân trong

Đặc điểm chính của khí hậu châu á trong

Đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định trong

Bài thơ Tức Cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh trong

Môi trường của hệ sinh vật- sinh 9 trong

Thành phần của một hệ sinh thái hoàn chỉnh trong

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá trong

Khái niệm về ưu thế lai trong

Cấu tạo hoá học và cấu trúc không gian của phân tử ADN. trong

Nguyên nhân khi truyền máu cần phải xét nghiệm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay