Tính giới hạn của hàm số

Lượt xem : 281 | Cập nhật : 2018-03-30 07:42:58

a) Tính giới hạn:
Resized Image
b) Biểu diễn số sau dưới dạng phân số: 0,68868686…

Đóng góp bởi : mymybui

Thành viên đã lưu bài này : mymybui |

Thể loại bài tập : tính giới hạn | toán 9 | phân số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hiệu điện thế xoay chiều cành Hình chiếu vuông góc chân không Phương trình bậc 2 nhiệt độ thường Tâm đường tròn su 8 Tứ diện đều môi trường sống dầu thô iải hệ phương trình tam giác đều photon di truyền hiệu điện thế Phương trình tiếp tuyến Các dạng giới hạn vô định Các phép toán mũ lôgarit điện tích oxit kim loại Phương trình elip đột biến đa bội chất vô cơ giá trị nhỏ nhất Vec tơ Vị trí tương đối hỗn hợp thí nghiệm i âng hạt nảy mầm Các dạng phương trình Giới hạn của hàm số tại 1điểm tiếng ồn Đẳng thức thước chât điểm căn bậc hai Cung tia rơnghen lớp vỏ trái đất

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khái niệm về HIV- sinh học 10 trong

Diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân trong

Một số chất hóa học gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật trong

Khái niệm vi sinh vật trong

Diễn biến quá trình phân chia trong nguyên phân trong

Sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục trong

Đặc điểm của các loại miễn dịch trong

Đặc điểm của virut- sinh học 8 trong

Khái niệm về các bệnh truyền nhiễm trong

Nguyên nhân và ý nghĩa của quá trình nguyên phân trong

Đặc điểm chính của khí hậu châu á trong

Đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định trong

Bài thơ Tức Cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh trong

Môi trường của hệ sinh vật- sinh 9 trong

Thành phần của một hệ sinh thái hoàn chỉnh trong

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá trong

Khái niệm về ưu thế lai trong

Cấu tạo hoá học và cấu trúc không gian của phân tử ADN. trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay