Tính giá trị của biểu thức- toán 8

Lượt xem : 355 | Cập nhật : 2018-04-02 07:37:39

Bài 1 (1,5 điểm)
a) Tìm tích của hai đơn thức sau rồi cho biết hệ số và bậc của đơn thức thu được:

Resized Image
b) Tính giá trị của biểu thức
Resized Image

Đóng góp bởi : giodoimua

Thành viên đã lưu bài này : giodoimua |

Thể loại bài tập : đơn thức | toán 8 | hệ số | đại số 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tử ngoại phân bào can Vec tơ Hệ phương trình tính chẵn cách mạng khoa học Hai đường thẳng vuông... Bất phương trình chứa... Giải và biện luận hệ hai đường huyết hình thức sinh sản địa lý 9 Khoảng cách từ 1 điểm thủy điện câu hỏi lý thuyết vật lý trung điểm tia rơnghen tia sáng trắng công suất tiêu thụ cộng hưởng Hình giải tích trong mặt phẳng tiệm cận kali địa trung hải quần thể ngẫu phối Số hạng tổng quát áp suất khí di hợp Cấp số nhân nước cứng hai bà trưng góc lai tế bào hệ tiêu hóa hoán vị gen Góc và cung lượng giác lưỡng cư bài tập hóa học 9 oxit kim loại

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành các phản ứng hóa học trong

Lập phương trình phản ứng hóa học trong

Cân bằng PTHH theo sơ đồ phản ứng trong

Tính giới hạn của hàm số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khái niệm về HIV- sinh học 10 trong

Diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân trong

Một số chất hóa học gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật trong

Khái niệm vi sinh vật trong

Diễn biến quá trình phân chia trong nguyên phân trong

Sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục trong

Đặc điểm của các loại miễn dịch trong

Đặc điểm của virut- sinh học 8 trong

Khái niệm về các bệnh truyền nhiễm trong

Nguyên nhân và ý nghĩa của quá trình nguyên phân trong

Đặc điểm chính của khí hậu châu á trong

Đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định trong

Bài thơ Tức Cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh trong

Môi trường của hệ sinh vật- sinh 9 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay