Trình bày sự phân bố dân cư Châu Phi

Lượt xem : 346 | Cập nhật : 2018-04-02 07:40:46

Câu 1: Tính trung gian của khí hậu và thất thường của thời tiết ở đới ôn hòa thể hiện như thế nào ?
Câu 2: Sự phân bố dân cư châu phi như thế nào ? Giải thích sự phân bố đó ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : giodoimua

Thành viên đã lưu bài này : giodoimua |

Thể loại bài tập : khí hậu | châu phi | đới ôn hòa | địa lý 7 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thể tam nhiễm Pa Sự biến thiên của hàm số Số hạng tổng quát saccaraza năng lượng liên kết giao điểm nhân đôi ADN Hidro HCL khối lượng áp suất khí Ostrogen Nghịch biến phân giác của góc tia rơnghen Phương trình chứa ẩn ở mẫu thuốc lá điện từ trường Tích phân từng phần tính công Hàm số lẻ Hệ bất phương trình chứa tần số Hình học không gian Phương trình chứa căn khoảng cách phép lai thuận nghịch Dấu của nhị thức bậc nhất văn Bất đẳng thức tích phân tính nhiệt lượng Hàm số liên tục tại 1 điểm Elip Cực trị hình học Hai đường thẳng hóa học 12 toán 12 canxi di hợp

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Tính giá trị của biểu thức- toán 8 trong

Hoàn thành các phản ứng hóa học trong

Lập phương trình phản ứng hóa học trong

Cân bằng PTHH theo sơ đồ phản ứng trong

Tính giới hạn của hàm số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khái niệm về HIV- sinh học 10 trong

Diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân trong

Một số chất hóa học gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật trong

Khái niệm vi sinh vật trong

Diễn biến quá trình phân chia trong nguyên phân trong

Sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục trong

Đặc điểm của các loại miễn dịch trong

Đặc điểm của virut- sinh học 8 trong

Khái niệm về các bệnh truyền nhiễm trong

Nguyên nhân và ý nghĩa của quá trình nguyên phân trong

Đặc điểm chính của khí hậu châu á trong

Đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định trong

Bài thơ Tức Cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay