Rút gọn và tính giá trị của biểu thức

Lượt xem : 118 | Cập nhật : 2018-04-05 01:24:52

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hangphanthu

Thành viên đã lưu bài này : hangphanthu |

Thể loại bài tập : tính giá trị biểu thức | bài tập rút gọn | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

kiểu gen giao phối ngẫu nhiên toán thể khảm Phép đối xứng tâm tỉ số dao động điện từ ly 7 Hình chiếu của điểm quần tụ Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu vật rắn kết tủa Góc và cung lượng giác nghành trồng trọt mã di truyền văn lớp 10 Diện tích tam giác Giao tuyến Tập hợp Phương trình elip Hệ bất phương trình chứa phân li hạt diệp lục Đường vuông góc chung Chứng minh đẳng thức CO2 Khoa học sự đông máu Hàm số bậc ba biến dị di truyền nhiệt độ quang điện trong hoa nhãn claiphento Xác định vị trí phân tử mARN điện dung bệnh ung thư vị ngữ

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Trình bày sự phân bố dân cư Châu Phi trong

Tính giá trị của biểu thức- toán 8 trong

Hoàn thành các phản ứng hóa học trong

Lập phương trình phản ứng hóa học trong

Cân bằng PTHH theo sơ đồ phản ứng trong

Tính giới hạn của hàm số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khái niệm về HIV- sinh học 10 trong

Diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân trong

Một số chất hóa học gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật trong

Khái niệm vi sinh vật trong

Diễn biến quá trình phân chia trong nguyên phân trong

Sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục trong

Đặc điểm của các loại miễn dịch trong

Đặc điểm của virut- sinh học 8 trong

Khái niệm về các bệnh truyền nhiễm trong

Nguyên nhân và ý nghĩa của quá trình nguyên phân trong

Đặc điểm chính của khí hậu châu á trong

Đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay