Bài tập về số chính phương

Lượt xem : 168 | Cập nhật : 2018-04-05 02:14:59

1. Tìm số tự nhiên n để n+18 và n-41 là hai số chính phương.
2. Căn bậc hai của 64 có thể viết dưới dạng như sau:
Resized Image
Hỏi có tồn tại hay không các số có hai chữ số có thể viết căn bậc hai của chúng dưới dạng như trên và là một số nguyên? Hãy chỉ ra toàn bộ các số đó.

Đóng góp bởi : hangphanthu

Thành viên đã lưu bài này : hangphanthu |

Thể loại bài tập : số chính phương | toán 8 | căn bậc hai | số nguyên |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

liên minh châu âu CHứng minh vị trí địa lý vận tốc cực đại Vai trò của N di truyền liên kết Khoảng cách từ 1 điểm Phương trình chứa ẩn ở mẫu định luật ôm hệ tuần hoàn ống khí châu ph nguyên sinh vật cường độ dòng điện Định lý sin trong tam giác hạt TOÁN 9 Diễn thể Đạo hàm của hàm số tại 1 giao động điều hòa Tích phân từng phần Mặt cầu cách li địa lí nhiệt độ nóng chảy không hoàn toàn thước Phương trình trùng phương tỉ khối Hình chóp tứ giác đều đa bội Dấu của nhị thức bậc nhất Phương trình Hệ phương tần số thể đột biến sóng ngang nguyên tắc bổ sung electron ngoài cùng Hai mặt phẳng vuông góc với nhau Khoa học đảo đoạn

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Giải các phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức toán 8 trong

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức trong

Trình bày sự phân bố dân cư Châu Phi trong

Tính giá trị của biểu thức- toán 8 trong

Hoàn thành các phản ứng hóa học trong

Lập phương trình phản ứng hóa học trong

Cân bằng PTHH theo sơ đồ phản ứng trong

Tính giới hạn của hàm số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khái niệm về HIV- sinh học 10 trong

Diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân trong

Một số chất hóa học gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật trong

Khái niệm vi sinh vật trong

Diễn biến quá trình phân chia trong nguyên phân trong

Sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục trong

Đặc điểm của các loại miễn dịch trong

Đặc điểm của virut- sinh học 8 trong

Khái niệm về các bệnh truyền nhiễm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay