Bài tập rút gọn biểu thức

Lượt xem : 128 | Cập nhật : 2018-04-05 02:13:58

Cho
Resized Image
a) Rút gọn P
b) Hiệu Q-4P nhỏ nhất khi x = ?

Đóng góp bởi : hangphanthu

Thành viên đã lưu bài này : hangphanthu |

Thể loại bài tập : rút gọn biểu thức | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chân khớp hình học tọa độ đồng đẳng kết tủa tia tử ngoại nito Ứng dụng khảo sát hàm số bản đồ di truyền Hệ phương trình mũ Giải tích chọn lọc gluco sinh Hình bình hành sinh vật nhân sơ Tính đạo hàm đới lạnh biện luận phương trình Tổng các số hạng của 1 Khoảng cách giữa 2 đường lôgarit photon thụ tinh bản đồ Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng ancol hệ số công suất tứ giác độ hụt khối hay Các dạng phương trình... diện tích các tam giác nghiệm phân biệt Tọa độ của véc tơ đối phân li nhiễm sắc thể Hình chóp tam giác Na oxit sắt Bất phương trình mũ điện áp hiệu dụng

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Bài tập về số chính phương trong

Giải các phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức toán 8 trong

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức trong

Trình bày sự phân bố dân cư Châu Phi trong

Tính giá trị của biểu thức- toán 8 trong

Hoàn thành các phản ứng hóa học trong

Lập phương trình phản ứng hóa học trong

Cân bằng PTHH theo sơ đồ phản ứng trong

Tính giới hạn của hàm số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khái niệm về HIV- sinh học 10 trong

Diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân trong

Một số chất hóa học gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật trong

Khái niệm vi sinh vật trong

Diễn biến quá trình phân chia trong nguyên phân trong

Sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục trong

Đặc điểm của các loại miễn dịch trong

Đặc điểm của virut- sinh học 8 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay