Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số

Lượt xem : 189 | Cập nhật : 2018-04-18 08:22:27

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

Resized Image
b) Xác định hàm số bậc hai:
Resized Image
biết đồ thị đi qua A(1;-2) và B(2;3)

Đóng góp bởi : hangquangchau

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : bảng biến thiên | đồ thị hàm số | toán 8 | hàm số bậc hai |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Dấu của tam thức bậc hai Bất phương trình chứa Khảo sát và vẽ đồ thị ôn đới lục địa Vị trí tương đối trong... đa bội hóa quá trình phiên mã sử 11 Dãy số bài tập hóa học Hàm số bậc ba độ tụ 7 trắc nghiệm sinh học 10 tính liên tục Tích vô hướng Định lý Cô sin trong tam giác khe sáng gen đa hiệu nhân giống điện lượng tuần hoàn mật phương trình dao động sinh địa trung hải con lai Phương trình chứa dấu thấu kính hội tụ nông nghiệp Diện tích tam giác tài nguyên tính thể tích lực kế Vectơ trong không gian chuyển động hình phẳng Tiếp tuyến tại 1 điểm thấu kính ăng ten

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Vai trò của các hooc môn tuyến giáp trong

Các vùng chức năng của vỏ não trong

Nguyên nhân và cách khắc phục tật viễn thị trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập về số chính phương trong

Bài tập rút gọn biểu thức trong

Giải các phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức toán 8 trong

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức trong

Trình bày sự phân bố dân cư Châu Phi trong

Tính giá trị của biểu thức- toán 8 trong

Hoàn thành các phản ứng hóa học trong

Lập phương trình phản ứng hóa học trong

Cân bằng PTHH theo sơ đồ phản ứng trong

Tính giới hạn của hàm số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khái niệm về HIV- sinh học 10 trong

Diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân trong

Một số chất hóa học gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay