Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số

Lượt xem : 276 | Cập nhật : 2018-04-18 01:22:27

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

Resized Image
b) Xác định hàm số bậc hai:
Resized Image
biết đồ thị đi qua A(1;-2) và B(2;3)

Đóng góp bởi : hangquangchau

Thành viên đã lưu bài này : hangquangchau |

Thể loại bài tập : bảng biến thiên | đồ thị hàm số | toán 8 | hàm số bậc hai |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương pháp quy nạp toán học phân li độc lập Áp dụng mệnh đề giới tron sinh sản sinh dưỡng khối lăng trụ môi trường sống số nguyê con lắc lò xo Phép biến hình Chứng minh đẳng thức Tính đơn điệu của hàm số Miền giá trị của hàm số các loại rễ kinh tế xã hội cacbon glucozo đột biến gen vitamin nghiệm gần đúng Tính tích phân bằng đoạn mạch xoay chiều sinh giới Amino axit hệ thần kinh gang mắt cận khí hậu nhiệt đới gió mùa vận tốc góc ankylbezen Phương trình mặt cầu ống tiêu hóa Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn cọc thủy tinh nòi núi hành tinh cộng sinh biện luận phương trình

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Vai trò của các hooc môn tuyến giáp trong

Các vùng chức năng của vỏ não trong

Nguyên nhân và cách khắc phục tật viễn thị trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập về số chính phương trong

Bài tập rút gọn biểu thức trong

Giải các phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức toán 8 trong

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức trong

Trình bày sự phân bố dân cư Châu Phi trong

Tính giá trị của biểu thức- toán 8 trong

Hoàn thành các phản ứng hóa học trong

Lập phương trình phản ứng hóa học trong

Cân bằng PTHH theo sơ đồ phản ứng trong

Tính giới hạn của hàm số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khái niệm về HIV- sinh học 10 trong

Diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân trong

Một số chất hóa học gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay