Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số

Lượt xem : 121 | Cập nhật : 2018-04-18 01:22:27

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

Resized Image
b) Xác định hàm số bậc hai:
Resized Image
biết đồ thị đi qua A(1;-2) và B(2;3)

Đóng góp bởi : hangquangchau

Thành viên đã lưu bài này : hangquangchau |

Thể loại bài tập : bảng biến thiên | đồ thị hàm số | toán 8 | hàm số bậc hai |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

guốc chẵn Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn thể tích của hình chóp hạt diệp lục mệnh đề sinh trưởng bản đồ di truyền vô tuyến điện phân tử protein hằng số phóng xạ Lập công thức nhiệt kế rượu Dấu của nhị thức bậc GTNN tế bào sinh tinh Rút gọn biểu thức magie Góc giữa 2 đường thẳng... tính chẵn cơ học mARN dải sóng sinh thái tọa độ trọng tâm ngoại tiếp kết tủa lũy thừa Diện tích thiết diện tính trạng TOÁN 9 Hàm số ngược thế kỉ XVIII thép Phương trình tham số của miền của rễ khí CO rễ axit no đơn chức rêu dao động cưỡng bức

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Vai trò của các hooc môn tuyến giáp trong

Các vùng chức năng của vỏ não trong

Nguyên nhân và cách khắc phục tật viễn thị trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập về số chính phương trong

Bài tập rút gọn biểu thức trong

Giải các phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức toán 8 trong

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức trong

Trình bày sự phân bố dân cư Châu Phi trong

Tính giá trị của biểu thức- toán 8 trong

Hoàn thành các phản ứng hóa học trong

Lập phương trình phản ứng hóa học trong

Cân bằng PTHH theo sơ đồ phản ứng trong

Tính giới hạn của hàm số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khái niệm về HIV- sinh học 10 trong

Diễn biến diễn ra ở các kỳ của quá trình nguyên phân trong

Một số chất hóa học gây ức chế sinh trưởng vi sinh vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay