Biểu diễn các điểm trên hệ trục tọa độ

Lượt xem : 116 | Cập nhật : 2018-04-07 01:10:31

Cho hàm số y = f(x) = 2x.
a. Tính
Resized Image
b. Vẽ đồ thị của hàm số trên
c. Biểu diễn các điểm A(2; -2) : B( -1; -2) : C( 3 : 4) trên hệ trục tọa độ.
d. Trong ba điểm A, B, C ở câu c điểm nào thuộc, không thuộc đồ thị hàm số
y = 2x ? Vì sao ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hangquangchau

Thành viên đã lưu bài này : hangquangchau |

Thể loại bài tập : vẽ đồ thị hàm số | toán 8 | hệ trục tọa độ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

quần thể giao phối lai tế bào công nghiệp quỹ đạo bậc nhất một ẩn hướng trên bản đồ sinh tinh Vị trí tương đối trong... Bắc mĩ Phương trình số phức át lát đường thẳng Vị trí tương đối liên hợp quốc sinh học 10 khu vực Châu Á Dấu của nhị thức bậc vitamin sóng thể tam bội nhóm thực vật tọa độ quân nguyên chuỗi phóng xạ chất dự trữ độ cứng nam châm điện Quy tắc đếm cơ bản hành tinh nhiệt kế NaCl Hệ trục tọa độ Trục đối xứng nước javen Hình chóp tam giác đều sinh thái Đường thẳng trong mặt phẳng nhóm máu a ngẫu phối Hai đường thẳng song

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Bài tập đại số 7 trong

Vai trò của các hooc môn tuyến giáp trong

Các vùng chức năng của vỏ não trong

Nguyên nhân và cách khắc phục tật viễn thị trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập về số chính phương trong

Bài tập rút gọn biểu thức trong

Giải các phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức toán 8 trong

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức trong

Trình bày sự phân bố dân cư Châu Phi trong

Tính giá trị của biểu thức- toán 8 trong

Hoàn thành các phản ứng hóa học trong

Lập phương trình phản ứng hóa học trong

Cân bằng PTHH theo sơ đồ phản ứng trong

Tính giới hạn của hàm số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khái niệm về HIV- sinh học 10 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay