Biểu diễn các điểm trên hệ trục tọa độ

Lượt xem : 54 | Cập nhật : 2018-04-07 01:10:31

Cho hàm số y = f(x) = 2x.
a. Tính
Resized Image
b. Vẽ đồ thị của hàm số trên
c. Biểu diễn các điểm A(2; -2) : B( -1; -2) : C( 3 : 4) trên hệ trục tọa độ.
d. Trong ba điểm A, B, C ở câu c điểm nào thuộc, không thuộc đồ thị hàm số
y = 2x ? Vì sao ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hangquangchau

Thành viên đã lưu bài này : hangquangchau |

Thể loại bài tập : vẽ đồ thị hàm số | toán 8 | hệ trục tọa độ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

benzen đường chéo miền núi bắc bộ dao động cưỡng bức Đường thẳng trong mặt phẳng Phương trình chứa tham số Tứ diện vuông lơn nhât Bài toán liên quan đến Hai đường thẳng song sinh học 10. quốc tế thứ nhất su 8 nhân tử kết tủa Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn khai triển Ngôn ngữ vật dẫn Sự biến thiên của hàm số chuyển dịch cơ cấu kinh tế Bất phương trình lôgarit muối Hình chiếu của điểm trên GTNN hoàn thành phương trình môi trường lò xo thể tích tứ diện Hệ phương trình chứa tham số ôn thi tiến hóa lũy thừa diện tích phân tử protein Phương trình tương đương Tâm đường tròn Hàm số mũ Phép đối xứng trục hệ chứa tham số

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Bài tập đại số 7 trong

Vai trò của các hooc môn tuyến giáp trong

Các vùng chức năng của vỏ não trong

Nguyên nhân và cách khắc phục tật viễn thị trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập về số chính phương trong

Bài tập rút gọn biểu thức trong

Giải các phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức toán 8 trong

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức trong

Trình bày sự phân bố dân cư Châu Phi trong

Tính giá trị của biểu thức- toán 8 trong

Hoàn thành các phản ứng hóa học trong

Lập phương trình phản ứng hóa học trong

Cân bằng PTHH theo sơ đồ phản ứng trong

Tính giới hạn của hàm số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Khái niệm về HIV- sinh học 10 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay