Bài tập khai triển công thức

Lượt xem : 127 | Cập nhật : 2018-04-07 01:20:57

Câu 1
Có ao nhiêu cách xếp 4 nam sinh và 3 nữ sinh ngồi vào một dãy 7 ghế biết rằng :
a) Họ ngồi chổ nào cũng được ?
b) Nam sinh ngồi gần nhau và nữ sinh ngồi gần nhau ?
c) Chỉ có nữ sinh ngồi gần nhau ?
Câu 2
Khai triển công thức
Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hangquangchau

Thành viên đã lưu bài này : hangquangchau |

Thể loại bài tập : Khai triển công thức | đại số 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

toán Hai đường thẳng song âm tần vật lý thể khảm cộng sinh tứ bội Nhiệt độ sôi Hàm số mũ hàn số Tích phân hàm mũ thể đột biến chân không cơ năng Thể tich hinh hộp chữ nhật da phương trình dao động Áp dụng mệnh đề vào suy Thiết diện thể tam nhiễm Hệ phương trình bậc hai hai ẩn biển đảo 1 lá mầm đường cônic Hàm số lượng giác phân tử mARN 2 đường Đồ thị Phương trình bậc 3 tương tác gen vật thể tròn xoay CuO trung bình cộng trung du Cực trị của hàm số phép lai Thể tích khối chóp Phương trình tổng quát khí hậu nhiệt đới gió mùa ung thư máu

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Biểu diễn các điểm trên hệ trục tọa độ trong

Bài tập đại số 7 trong

Vai trò của các hooc môn tuyến giáp trong

Các vùng chức năng của vỏ não trong

Nguyên nhân và cách khắc phục tật viễn thị trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập về số chính phương trong

Bài tập rút gọn biểu thức trong

Giải các phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức toán 8 trong

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức trong

Trình bày sự phân bố dân cư Châu Phi trong

Tính giá trị của biểu thức- toán 8 trong

Hoàn thành các phản ứng hóa học trong

Lập phương trình phản ứng hóa học trong

Cân bằng PTHH theo sơ đồ phản ứng trong

Tính giới hạn của hàm số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay