Bài tập khai triển công thức

Lượt xem : 138 | Cập nhật : 2018-04-07 01:20:57

Câu 1
Có ao nhiêu cách xếp 4 nam sinh và 3 nữ sinh ngồi vào một dãy 7 ghế biết rằng :
a) Họ ngồi chổ nào cũng được ?
b) Nam sinh ngồi gần nhau và nữ sinh ngồi gần nhau ?
c) Chỉ có nữ sinh ngồi gần nhau ?
Câu 2
Khai triển công thức
Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hangquangchau

Thành viên đã lưu bài này : hangquangchau |

Thể loại bài tập : Khai triển công thức | đại số 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lớp 7 Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu Hàm số ngược sóng biển đông từ thông Vị trí tương đối tính tích bảng HTTH Phép đồng dạng anđehit Phương trình chứa dấu Phương trình chứa căn hướng trên bản đồ điện trở nước brom Hình chóp dao động chuyển động gân lá cá thể Bất phương trình bậc nhất khí hậu gió mùa Đồng biến châu á sau 1945 cây không có hoa Công thức biến tổng thành tích Cực đại Tích phân lượng giác không khí Phương trình chính tắc của parabol vật lý Tính tích phân bằng... Hệ phương trình mũ Đạo hàm của hàm hợp Bất đẳng thức tích phân Hai đường thẳng vuông động cơ Vị trí tương đối trong quang phổ

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Biểu diễn các điểm trên hệ trục tọa độ trong

Bài tập đại số 7 trong

Vai trò của các hooc môn tuyến giáp trong

Các vùng chức năng của vỏ não trong

Nguyên nhân và cách khắc phục tật viễn thị trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập về số chính phương trong

Bài tập rút gọn biểu thức trong

Giải các phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức toán 8 trong

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức trong

Trình bày sự phân bố dân cư Châu Phi trong

Tính giá trị của biểu thức- toán 8 trong

Hoàn thành các phản ứng hóa học trong

Lập phương trình phản ứng hóa học trong

Cân bằng PTHH theo sơ đồ phản ứng trong

Tính giới hạn của hàm số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay