Tính xác suất của biến cố

Lượt xem : 191 | Cập nhật : 2018-04-07 08:29:21

Câu 1
Tìm số hạng không chứa x trong khai triển :
Resized Image
Câu 2
Gieo hai con súc sắc cùng một lúc
a) Tính xác suất của biến cố A :"số chấm xuất hiện trên hai mặt khác nhau’’
b) Tính xác suất của biến cố B : "được tổng số chấm xuất hiện bằng 7 ’’

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hangquangchau

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : xác suất | biến cố | đại số 8 | số hạng | khai triển |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Na amin Biểu thức lượng giác điện áp hiệu dụng phần trăm các chất cơ cấu tập tính vật lý 12 cường độ dòng điện gang nhiệt độ nóng chảy Số hạng tổng quát NaOH gia tốc tạo ảnh silic tỉ số Phương trình tích Bất đẳng thức tổ hợp Thể tich hinh hộp chữ nhật chất hữu cơ hệ chứa tham số quang phổ Tính chất tuần hoàn miền núi bắc bộ tocno Các dạng phương trình... Vec tơ đường trung trực Dấu của nhị thức bậc... Vi phân của hàm số kẽm lớp vỏ trái đất nhóm máu a Công thức trung tuyến Khảo sát và vẽ đồ thị hai nghiệm bệnh ung thư quy luật phân li máy ảnh

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Bài tập khai triển công thức trong

Biểu diễn các điểm trên hệ trục tọa độ trong

Bài tập đại số 7 trong

Vai trò của các hooc môn tuyến giáp trong

Các vùng chức năng của vỏ não trong

Nguyên nhân và cách khắc phục tật viễn thị trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập về số chính phương trong

Bài tập rút gọn biểu thức trong

Giải các phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức toán 8 trong

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức trong

Trình bày sự phân bố dân cư Châu Phi trong

Tính giá trị của biểu thức- toán 8 trong

Hoàn thành các phản ứng hóa học trong

Lập phương trình phản ứng hóa học trong

Cân bằng PTHH theo sơ đồ phản ứng trong

Tính giới hạn của hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay