Tính xác suất của biến cố

Lượt xem : 63 | Cập nhật : 2018-04-07 08:29:21

Câu 1
Tìm số hạng không chứa x trong khai triển :
Resized Image
Câu 2
Gieo hai con súc sắc cùng một lúc
a) Tính xác suất của biến cố A :"số chấm xuất hiện trên hai mặt khác nhau’’
b) Tính xác suất của biến cố B : "được tổng số chấm xuất hiện bằng 7 ’’

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hangquangchau

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : xác suất | biến cố | đại số 8 | số hạng | khai triển |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

quần xã đột biến cấu trúc Hàm số liên tục gân lá su 8 toán 12 Hàm số hóa trị Cấp số nhân máy phát điện xoay chiều Định lý Vi ét và ứng dụng Progesteron di nhập gen Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng Khoảng cách giữa 2 điểm chuỗi thức ăn tam giác thu gọn lập bảng phật giáo điện trở Phương trình chứa dấu hoa nhãn Khoảng cách giữa 2 đường... hai mặt phẳng Tích phân hàm phân thức việt nam sinh vật cổ . Giải phương trình este electron đoạn mạch xoay chiều thể tam nhiễm hoocmon Cân bằng phương trình lực từ văn bản Ứng dụng tích phân để Vec tơ chí tuyến

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Bài tập khai triển công thức trong

Biểu diễn các điểm trên hệ trục tọa độ trong

Bài tập đại số 7 trong

Vai trò của các hooc môn tuyến giáp trong

Các vùng chức năng của vỏ não trong

Nguyên nhân và cách khắc phục tật viễn thị trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập về số chính phương trong

Bài tập rút gọn biểu thức trong

Giải các phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức toán 8 trong

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức trong

Trình bày sự phân bố dân cư Châu Phi trong

Tính giá trị của biểu thức- toán 8 trong

Hoàn thành các phản ứng hóa học trong

Lập phương trình phản ứng hóa học trong

Cân bằng PTHH theo sơ đồ phản ứng trong

Tính giới hạn của hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay