Tìm tham số để phương trình có nghiệm

Lượt xem : 323 | Cập nhật : 2018-04-18 01:22:13

1.) Giải hệ phương trình:
Resized Image
2.) Cho phương trình :
Resized Image
( m là tham số )
a.) Giải phương trình khi m=-7/9 (1,0đ)
b.) Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hangquangchau

Thành viên đã lưu bài này : hangquangchau |

Thể loại bài tập : tham số | giải hệ phương trình | đại số 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Nitrobacter Đường thẳng vuông góc... tìm giá trị cộng hưởng bản đồ di truyền hoa 10 alen phương trình loga Đường thẳng song song mặt phẳng thực vật khu vực tay nam á Tích phân từng phần chất dự trữ nhóm đất chính Đời sống thí nghiệm quốc tế thứ nhất sóng điện từ điện li Đề thi Elip Tâm đường tròn nghiệm trái dấu amino ARN hổ trắng sacarozo số trung bình thể tích của hình chóp Các phép toán trên tập hợp Thống kê tiếng ồn con lắc lò xo tứ giác đều thính nghiệm biến dị tổ hợp. đột biến cấu trúc Ba đường Cônic Quỹ tích đại số gia tốc hướng tâm

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Tính xác suất của biến cố trong

Bài tập khai triển công thức trong

Biểu diễn các điểm trên hệ trục tọa độ trong

Bài tập đại số 7 trong

Vai trò của các hooc môn tuyến giáp trong

Các vùng chức năng của vỏ não trong

Nguyên nhân và cách khắc phục tật viễn thị trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập về số chính phương trong

Bài tập rút gọn biểu thức trong

Giải các phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức toán 8 trong

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức trong

Trình bày sự phân bố dân cư Châu Phi trong

Tính giá trị của biểu thức- toán 8 trong

Hoàn thành các phản ứng hóa học trong

Lập phương trình phản ứng hóa học trong

Cân bằng PTHH theo sơ đồ phản ứng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay