Thu gọn và sắp xếp đa thức

Lượt xem : 301 | Cập nhật : 2018-04-18 08:21:59

Bài 1 .Tính tổng:

Resized Image
Bài 2 . Cho hai đa thức:

Resized Image
a) Thu gọn và sắp xếp đa thức B(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính: A(x) + B(x);
c) Tìm nghiệm của A(x) + B(x).

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thonhung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : đa thức | lũy thừa | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất phương trình có chứa tham số Phương trình bậc hai suất điện động cách li sinh thái CuO cá thể năng suất đa bội hóa cường độ cực đại gió mùa phân tích đa thức thành nhân tử tần số dao động tế bào quang điện Vị trí tương đối giữa... Tiệm cận xiên kiểu hình lặn bò sát trùng hợp Van 11 chiết suất khối khí thủy phân protein nguyên sinh Tập xác định thước thể tích của vật thể tròn xoay Giải tích mon sacarozo Góc giữa 2 đường thẳng... Hệ bất phương trình tập nghiệm trên trục số châu chấu Hệ phương trình mũ Giải và biện luận bất phương trình Phép vị tự Phương trình chứa tham số Tiếp tuyến tại 1 hạt proton

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Tìm tham số để phương trình có nghiệm trong

Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. trong

Diễn biến sự đóng xoắn và duỗi xoắn của NST trong

Khái niệm giảm phân và ý nghĩa của giảm phân trong

Khái niệm về quần thể sinh vật trong

Cấu trúc của NST thường và NST giới tính trong

Khái niệm tính trạng và cặp tính trạng trong

Các hình thức truyền nhiệt trong

Khái niệm công suất và công thức tính công suất trong

Tính xác suất của biến cố trong

Bài tập khai triển công thức trong

Biểu diễn các điểm trên hệ trục tọa độ trong

Bài tập đại số 7 trong

Vai trò của các hooc môn tuyến giáp trong

Các vùng chức năng của vỏ não trong

Nguyên nhân và cách khắc phục tật viễn thị trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập về số chính phương trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay