Thu gọn và sắp xếp đa thức

Lượt xem : 289 | Cập nhật : 2018-04-18 01:21:59

Bài 1 .Tính tổng:

Resized Image
Bài 2 . Cho hai đa thức:

Resized Image
a) Thu gọn và sắp xếp đa thức B(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính: A(x) + B(x);
c) Tìm nghiệm của A(x) + B(x).

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thonhung

Thành viên đã lưu bài này : thonhung |

Thể loại bài tập : đa thức | lũy thừa | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

gen trội Tính tích phân bằng glyxerin tần số văn việt nam Thống kê tốc độ truyền sóng phép lai thuận nghịch hệ mặt trời Hệ phương trình véc tơ đối mật tần số dao động Giải hệ phương trình giao thoa sóng Công thức biến tổng thành tích Phép đối xứng Đồ thị hàm số lipit sóng ánh sáng Khảo sát hàm số thể tích tứ diện sự tiến hóa dãy chuyển hóa tính thể tích Phương trình lượng giác cơ bản công suất tiêu thụ silic chất khoáng bệnh mù màu Số phức kinh tế xã hội Số hạng tổng quát của 1 hệ bài tiết Vi phân của hàm số dác biến đổi gen Khoảng cách giữa 2 điểm Hình hộp chữ nhật

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Tìm tham số để phương trình có nghiệm trong

Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. trong

Diễn biến sự đóng xoắn và duỗi xoắn của NST trong

Khái niệm giảm phân và ý nghĩa của giảm phân trong

Khái niệm về quần thể sinh vật trong

Cấu trúc của NST thường và NST giới tính trong

Khái niệm tính trạng và cặp tính trạng trong

Các hình thức truyền nhiệt trong

Khái niệm công suất và công thức tính công suất trong

Tính xác suất của biến cố trong

Bài tập khai triển công thức trong

Biểu diễn các điểm trên hệ trục tọa độ trong

Bài tập đại số 7 trong

Vai trò của các hooc môn tuyến giáp trong

Các vùng chức năng của vỏ não trong

Nguyên nhân và cách khắc phục tật viễn thị trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập về số chính phương trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay