Thu gọn và sắp xếp đa thức

Lượt xem : 113 | Cập nhật : 2018-04-18 01:21:59

Bài 1 .Tính tổng:

Resized Image
Bài 2 . Cho hai đa thức:

Resized Image
a) Thu gọn và sắp xếp đa thức B(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính: A(x) + B(x);
c) Tìm nghiệm của A(x) + B(x).

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thonhung

Thành viên đã lưu bài này : thonhung |

Thể loại bài tập : đa thức | lũy thừa | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đạo hàm của hàm số tại 1 quy luật phân li khúc xạ sóng gen cấu trúc Ứng dụng vi phân vào Các phép toán mũ lôgarit hằng số phóng xạ tiêu điểm Vị trí tương đối giữa 2... tính trọng lượng Phương trình của mặt phẳng Phương trình tham số của... thể truyền ruồi giấm Hình chóp đậu hà lan Góc giữa hai đường thẳng dân cư trung quốc Khoảng cách giữa 2 đường... vận tốc sóng bảng biến thiên Quan hệ hiệu điện thế hiệu dụng Hình giải tích trong mặt phẳng âm tần ngoại tiếp Hàm số lượng giác anken Amino axit động năng Xét tính liên tục Progesteron phân tử phôtpholipit Tổ hợp polime hypebol Phương pháp quy nạp toán học tự thụ phấn miền núi quang điện

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Tìm tham số để phương trình có nghiệm trong

Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. trong

Diễn biến sự đóng xoắn và duỗi xoắn của NST trong

Khái niệm giảm phân và ý nghĩa của giảm phân trong

Khái niệm về quần thể sinh vật trong

Cấu trúc của NST thường và NST giới tính trong

Khái niệm tính trạng và cặp tính trạng trong

Các hình thức truyền nhiệt trong

Khái niệm công suất và công thức tính công suất trong

Tính xác suất của biến cố trong

Bài tập khai triển công thức trong

Biểu diễn các điểm trên hệ trục tọa độ trong

Bài tập đại số 7 trong

Vai trò của các hooc môn tuyến giáp trong

Các vùng chức năng của vỏ não trong

Nguyên nhân và cách khắc phục tật viễn thị trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập về số chính phương trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay