Thu gọn và sắp xếp đa thức

Lượt xem : 49 | Cập nhật : 2018-04-18 01:21:59

Bài 1 .Tính tổng:

Resized Image
Bài 2 . Cho hai đa thức:

Resized Image
a) Thu gọn và sắp xếp đa thức B(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính: A(x) + B(x);
c) Tìm nghiệm của A(x) + B(x).

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thonhung

Thành viên đã lưu bài này : thonhung |

Thể loại bài tập : đa thức | lũy thừa | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hệ mặt trời động vật sử 12 Miền giá trị của hàm số hệ thần kinh nhan Ý nghĩa cơ học của đạo hàm s brom will thủy sản Fe Tiếp tuyến tại 1 điểm hai mặt phẳng Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki biến dị Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn mặt trời công thức hóa học nghiệm phương trình Giới hạn của hàm số tại 1điểm sóng cơ học công suât ngoại tiếp biển châu âu axit amin cấu trúc NST Hệ bất phương trình chứa thể đột biến e cấu trúc gen lưới thức ăn Hình chóp tam giác Ostrogen mèo tam thể Phương trình lượng giác... đơn phân tự sao chép phép chia kali

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Tìm tham số để phương trình có nghiệm trong

Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. trong

Diễn biến sự đóng xoắn và duỗi xoắn của NST trong

Khái niệm giảm phân và ý nghĩa của giảm phân trong

Khái niệm về quần thể sinh vật trong

Cấu trúc của NST thường và NST giới tính trong

Khái niệm tính trạng và cặp tính trạng trong

Các hình thức truyền nhiệt trong

Khái niệm công suất và công thức tính công suất trong

Tính xác suất của biến cố trong

Bài tập khai triển công thức trong

Biểu diễn các điểm trên hệ trục tọa độ trong

Bài tập đại số 7 trong

Vai trò của các hooc môn tuyến giáp trong

Các vùng chức năng của vỏ não trong

Nguyên nhân và cách khắc phục tật viễn thị trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập về số chính phương trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay