Thu gọn và sắp xếp đa thức

Lượt xem : 237 | Cập nhật : 2018-04-18 08:21:59

Bài 1 .Tính tổng:

Resized Image
Bài 2 . Cho hai đa thức:

Resized Image
a) Thu gọn và sắp xếp đa thức B(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính: A(x) + B(x);
c) Tìm nghiệm của A(x) + B(x).

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thonhung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : đa thức | lũy thừa | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

khung dao động Góc giữa hai đường thẳng số trung bình cộng Hai đường thẳng vuông nghiệm gần đúng hướng của lực tìm giới hạn trung du Tiếp tuyến tại 1 Hàm số mũ mạch dao động gió mùa điện trường tư bản chủ nghĩa góc Tọa độ trong không gian bão hòa trung quốc trội hoàn toàn hácđi-vanbec kiết lị phân thức tiếp xúc Bất đẳng thức tích phân khí hậu nhiệt đới gió mùa hai mặt phẳng tia rơnghen CTCT Đường thẳng song song mặt phẳng đồng Hiệu suất số hạng Xác định vị trí lý 10 cấu trúc NST phân ly độc lập Các dạng phương trình mantozo phát xít đức sinh giới

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Tìm tham số để phương trình có nghiệm trong

Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. trong

Diễn biến sự đóng xoắn và duỗi xoắn của NST trong

Khái niệm giảm phân và ý nghĩa của giảm phân trong

Khái niệm về quần thể sinh vật trong

Cấu trúc của NST thường và NST giới tính trong

Khái niệm tính trạng và cặp tính trạng trong

Các hình thức truyền nhiệt trong

Khái niệm công suất và công thức tính công suất trong

Tính xác suất của biến cố trong

Bài tập khai triển công thức trong

Biểu diễn các điểm trên hệ trục tọa độ trong

Bài tập đại số 7 trong

Vai trò của các hooc môn tuyến giáp trong

Các vùng chức năng của vỏ não trong

Nguyên nhân và cách khắc phục tật viễn thị trong

Giải hệ phương trình trong

Bài tập về số chính phương trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay