So sánh hai phân số

Lượt xem : 196 | Cập nhật : 2018-05-03 07:07:16

a) Cho phân số

Resized Image
Tìm n để A có giá trị nguyên
b) So sánh
Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hamun

Thành viên đã lưu bài này : hamun |

Thể loại bài tập : phân số | số nguyên | toán 6 |

Bài tập khác

Tác dụng của ròng rọc trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ trong

Nghành chế biến lương thực thực phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long trong

Tính mật độ dân số theo biểu mẫu trong

Đặc điểm khí hậu của môi tường nhiệt đới gió mùa trong

Phân tích nhiệt độ và lượng mưa theo biểu đồ trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp ở nước ta trong

Tình hình phát triển và phân bố của công nghiệp điện lực trong

Chứng minh dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí. trong

Sự khác nhau thiên nhiên vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong

Khác nhau giữa nông nghiệp cổ truyền và hàng hóa trong

Hậu quả của việc phân bố dân cư chưa hợp lý nước ta trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thi hàm số trong

Tìm tham số để phương trình có nghiệm trong

Thu gọn và sắp xếp đa thức trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Thu gọn và sẳp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay