Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số

Lượt xem : 160 | Cập nhật : 2018-05-14 01:39:14

1.Tính

Resized Image
2. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số

Resized Image
trên đoạn [-1; 3].

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : kimchichi

Thành viên đã lưu bài này : kimchichi |

Thể loại bài tập : giá trị nhỏ nhất | giá trị lớn nhất | toán 12 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

CO2 chât điểm truyền máu sự ngưng tụ hypebol tảo Hình học phẳng dãy Banme vàng nam châm điện Dấu của nhị thức bậc nhất biến đổi gen biện luận giác quan miền của rễ Nhiệt độ sôi Thể tich hinh hộp chữ nhật Quy tắc đếm cơ bản Định lý Cô sin trong tam giác phân tích đa thức thành nhân tử thấu kính hội tụ rắn po tia rơnghen hệ tuần hoàn tính tích quang hợp Giải tam giác hoa kì Định lý Cô sin trong tam giác sông hồ dây thuần cảm Trọng tâm của tứ diện lý 11 Hàm số lẻ sông cửu long lai khác dòng Phương trình tham số của chuỗi thức ăn Góc giữa hai đường thẳng

Bài tập khác

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Giải bất phương trình bậc hai trong

Giá trị của biểu thức trong

Tìm các số nguyên trong

So sánh hai phân số trong

Tác dụng của ròng rọc trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ trong

Nghành chế biến lương thực thực phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long trong

Tính mật độ dân số theo biểu mẫu trong

Đặc điểm khí hậu của môi tường nhiệt đới gió mùa trong

Phân tích nhiệt độ và lượng mưa theo biểu đồ trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp ở nước ta trong

Tình hình phát triển và phân bố của công nghiệp điện lực trong

Chứng minh dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí. trong

Sự khác nhau thiên nhiên vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong

Khác nhau giữa nông nghiệp cổ truyền và hàng hóa trong

Hậu quả của việc phân bố dân cư chưa hợp lý nước ta trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay