Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị

Lượt xem : 215 | Cập nhật : 2018-05-14 01:58:19

Câu I Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
Resized Image
biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 3x - 4y = 0.
Câu II Giải các phương trình và bất phương trình sau
Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : kimchichi

Thành viên đã lưu bài này : kimchichi |

Thể loại bài tập : phương trình tiếp tuyến | giải phương trình | giải bất phương trình | toán 12 |

Bài tập khác

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số trong

Giải bất phương trình bậc hai trong

Giá trị của biểu thức trong

Tìm các số nguyên trong

So sánh hai phân số trong

Tác dụng của ròng rọc trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ trong

Nghành chế biến lương thực thực phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long trong

Tính mật độ dân số theo biểu mẫu trong

Đặc điểm khí hậu của môi tường nhiệt đới gió mùa trong

Phân tích nhiệt độ và lượng mưa theo biểu đồ trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp ở nước ta trong

Tình hình phát triển và phân bố của công nghiệp điện lực trong

Chứng minh dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí. trong

Sự khác nhau thiên nhiên vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong

Khác nhau giữa nông nghiệp cổ truyền và hàng hóa trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay