Giải hệ phương trình bậc hai

Lượt xem : 173 | Cập nhật : 2018-05-29 02:41:41

Câu 1
Giải hệ phương trình

Resized Image
Câu 2

Cho phương trình:

Resized Image

đạt giá trị nhỏ nhất, tìm giá trị nhỏ nhất đó (x1,x2 là hai nghiệm phân biệt của (1))LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : timmongmo

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giải hệ phương trình | toán 10 | giá trị nhỏ nhất | giá trị lớn nhất | hai điểm phân biệt |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chữ viết vacin giác quan Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn số trung bình hình học 8 ống tiêu hóa nghiệm gần đúng nghiệm trái dấu Dấu của tam thức chu kì đới lạnh lưới thức ăn Hàm số liên tục Hình chiếu vuông góc của... Hình giải tích trong không gian thế giới thứ nhất chủng tộc khu vực Châu Á số mol dung dịch bào quan cố định nito tính công kì đầu phương liên minh châu âu cách mạng khoa học đột biến đảo đoạn Diện tích thiết diện giải phóng dân tộc Thể tich hinh hộp chữ nhật thời đường đồng vị thân mềm clo Tiếp tuyến tại 1 điểm mèo tam thể đột biến nhân tạo hướng động tốc độ

Bài tập khác

Vẽ đồ thị hàm số trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm các số nguyên trong

Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm x- toán 6 trong

Các dạng tài nguyên thiên nhiên nước ta trong

Một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường trong

Các chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số trong

Giải bất phương trình bậc hai trong

Giá trị của biểu thức trong

Tìm các số nguyên trong

So sánh hai phân số trong

Tác dụng của ròng rọc trong

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ trong

Nghành chế biến lương thực thực phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long trong

Tính mật độ dân số theo biểu mẫu trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay