Giải bất phương trình

Lượt xem : 144 | Cập nhật : 2018-06-12 02:29:43

a. Giải bất phương trình:
Resized Image
b. Giải phương trình:
Resized Image
c. Giải hệ phương trình:
Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : quyenhoado

Thành viên đã lưu bài này : quyenhoado |

Thể loại bài tập : Giải bất phương trình | hệ phương trình | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thời đường hỗn hợp khí Tính đơn điệu của hàm số K Phương pháp quy nạp toán học nhân đôi năng suất Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu tia laze lượng mưa kinh tế xã hội bảng HTTH trái đất Ứng dụng định lí Lagrăng... khí quyển tìm giá trị electron ngoài cùng gen nhân tố tiến hóa rừng amadon điện từ nước brom Phương trình bậc 3 Phương trình bậc 2 Đồ thị hàm số Hình chóp tứ giác kí sinh diện tích các tam giác Công thức biến tổng thành tích bộ ba đối mã đột biến gen rễ Phép đối xứng trục bệnh máu khó đông cách li sinh thái Ứng dụng vi phân vào... Hệ phương trình đối xứng Phương trình đường tròn Phương trình của mặt phẳng Hệ phương trình bậc nhất

Bài tập khác

Giải hệ phương trình trong

Tìm nghiệm của 2 phương trình trong

Thực dân Pháp khai thác Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ 2 trong

Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh trong

Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay trong

Những thành tựu của Liên Xô trong khôi phục kinh tế trong

Giải hệ phương trình bậc hai trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm các số nguyên trong

Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm x- toán 6 trong

Các dạng tài nguyên thiên nhiên nước ta trong

Một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường trong

Các chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số trong

Giải bất phương trình bậc hai trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay