Điều kiện thuận lợi và khó khăn của Đồng bằng sông hồng

Lượt xem : 47 | Cập nhật : 2018-06-14 03:25:45

Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn của vùng Đồng bằng sông Hồng đối với sự phát triển kinh tế của vùng ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : banhangonline

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : atlat việt nam | địa lý 9 | đồng bằng sông hồng |

Bài tập khác

Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích gieo trồng cây công nghiệp trong

Phân tích tính chất của khí hậu Việt Nam trong

Các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp trong

Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện trọng lượng thủy sản trong

Tài nguyên thiên nhiên vùng Duyên hải nam Trung Bộ trong

Đặc điểm về nguồn lao động nước ta. trong

Giải bất phương trình trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm nghiệm của 2 phương trình trong

Thực dân Pháp khai thác Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ 2 trong

Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh trong

Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay trong

Những thành tựu của Liên Xô trong khôi phục kinh tế trong

Giải hệ phương trình bậc hai trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm các số nguyên trong

Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số trong

Thực hiện phép tính trong

Tìm x- toán 6 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay