Tìm giới hạn của biểu thức

Lượt xem : 102 | Cập nhật : 2018-06-18 07:37:31

Câu 1
Tìm giới hạn sau
Resized Image
Câu 2
Giải hệ phương trình sau:
Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : sendo

Thành viên đã lưu bài này : sendo |

Thể loại bài tập : tìm giới hạn | giải hệ phương trình | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tâm đối xứng quang phổ hoa thụ phấn Thiết diện giới tính phân thức năng lượng điện trường Phân bố xác suất tế bào sinh dưỡng góc Phương pháp tọa độ hướng động chiến tranh thế giới bão hòa máy biến thế Lập công thức Ostrogen Phương trình chính tắc của parabol áp suất khí Biểu thức lượng giác chuyển gen Tích vô hướng Dấu của tam thức bậc hai lai hữu thụ tính đơn điệu Hàm số mũ Định lý sin trong tam giác dung dịch mất nhãn nước cứng Giải tam giác kinh tế châu á lũy thừa Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trường sơn nam hội chứng đao Phép vị tự Nhiệt độ sôi dấu hiệu tế bào lai cách li địa lí

Bài tập khác

Giải phương trình và bất phương trình trong

Tác dụng của dòng điện trong

Tác dụng của dòng điện trong

Khái niệm về chất dẫn điện trong

Điều kiện thuận lợi và khó khăn của Đồng bằng sông hồng trong

Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích gieo trồng cây công nghiệp trong

Phân tích tính chất của khí hậu Việt Nam trong

Các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp trong

Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện trọng lượng thủy sản trong

Tài nguyên thiên nhiên vùng Duyên hải nam Trung Bộ trong

Đặc điểm về nguồn lao động nước ta. trong

Giải bất phương trình trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm nghiệm của 2 phương trình trong

Thực dân Pháp khai thác Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ 2 trong

Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh trong

Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay trong

Những thành tựu của Liên Xô trong khôi phục kinh tế trong

Giải hệ phương trình bậc hai trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay