Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số

Lượt xem : 325 | Cập nhật : 2018-06-19 08:18:38

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : rubydo

Thành viên đã lưu bài này : rubydo |

Thể loại bài tập : toán 11 | giá trị nhỏ nhất | hàm số lượng giác |

Bài tập khác

Tìm tọa độ điểm đối xứng qua đường thẳng trong

Tìm điều kiện để hai nghiệm trái dấu trong

Tìm giới hạn của biểu thức trong

Giải phương trình và bất phương trình trong

Tác dụng của dòng điện trong

Tác dụng của dòng điện trong

Khái niệm về chất dẫn điện trong

Điều kiện thuận lợi và khó khăn của Đồng bằng sông hồng trong

Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích gieo trồng cây công nghiệp trong

Phân tích tính chất của khí hậu Việt Nam trong

Các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp trong

Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện trọng lượng thủy sản trong

Tài nguyên thiên nhiên vùng Duyên hải nam Trung Bộ trong

Đặc điểm về nguồn lao động nước ta. trong

Giải bất phương trình trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm nghiệm của 2 phương trình trong

Thực dân Pháp khai thác Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ 2 trong

Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh trong

Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay