Tính tỉ số diện tích của hai tam giác

Lượt xem : 42 | Cập nhật : 2018-06-28 09:53:44

Trên một cạnh của góc đỉnh A, đặt đoạn thẳng AE = 3cm và AC = 8cm. Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn thẳng AD = 4cm và AK = 6cm.
a) Hỏi ACD và AEK đồng dạng với nhau không? Vì sao?
b) Gọi I là giao điểm của CD và AK . Tính tỉ số diện tích của hai tam giác IDK và IEC?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : muaphun2

Thành viên đã lưu bài này : muaphun2 |

Thể loại bài tập : tam giác đồng dạng | toán 8 | giao điểm |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hệ thức lượng trong tam giác điện phân Phương trình tham số của... sản lượng quần thể ngẫu phối Khoảng cách trong không gian nam trung bộ phát quang Môđun của số phức Phân bố xác suất hidrocacbon Tính chất tuần hoàn Biểu thức tọa độ của các... tam nhiễm nguyên tử hidro chuyển động thẳng cơ học dân số Hình bình hành máy biến áp Phương pháp tọa độ tìm giá trị Bất phương trình lôgarit Bất phương trình chứa tham số văn hóa châu á xu hướng bạo động dao động điện từ Giải và biện luận hệ hai Hệ phương trình bậc nhất... kì đầu Phương trình Hệ phương glixerol ốc tai Phương trình bậc 3 Tâm đường tròn Đường tròn ngoại tiếp Đường thẳng trong không gian Công thức nhân đôi tây nam 7

Bài tập khác

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Nét chính về cuộc đời Nguyễn Du trong

Tính công suất tiêu thụ của đèn trong

Tính vật tốc chuyển động của vật trong

Tính các điện trở trong mạch trong

Tính nhiệt độ của nước khi cân bằng trong

Bài tập vật lý 9 trong

Vẽ sơ đồ mạch điện trong

Công thức tính nhiệt lượng trong

Quan hệ của sinh vật trong quần xã trong

Tính tổng số Nuclêôtít của gen bị biến đổi. trong

Tìm kiểu gen và kiểu hình ở đời F2 trong

Ý nghĩa của quá trình quang hợp trong

So sánh giữa cây và cành trong

Chứng minh đẳng thức lượng giác trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm tọa độ điểm đối xứng qua đường thẳng trong

Tìm điều kiện để hai nghiệm trái dấu trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay