Rút gọn phân thức bậc hai

Lượt xem : 159 | Cập nhật : 2018-06-28 10:09:34

Cho biểu thức:

Resized Image
a) Tìm điều kiện xác định của B ? Rút gọn phân thức ?
b) Tìm x để B = 1/4 .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : muaphun2

Thành viên đã lưu bài này : muaphun2 |

Thể loại bài tập : toán 8 | điều kiện xác định | rút gọn biểu thức |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Ứng dụng vi phân vào... tổng trở Dấu của nhị thức bậc nhất tập tính hổ trắng độ dài nhận biết các chất hácđi-vanbec văn 6 Hidro chính sách cai trị bán kính thước đo Bắc mĩ tốc độ truyền sóng Bất đẳng thức lượng giác thấu kính đoạn mạch xoay chiều ẩn dụ Phương trình bậc 4 sinh dưỡng AIDS phản ứng hóa học Dãy số tăng Miền giá trị của hàm số Góc trong không gian Giới hạn hữu hạn toán 12 mèo tam thể thính nghiệm chiết suất Công thức cộng đối với... Phương pháp tọa độ lai phân tích Ứng dụng định lí Lagrăng tư bản chủ nghĩa Hai đường thẳng chéo nhau xu hướng phát triển con lắc đơn glixerol

Bài tập khác

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác trong

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Nét chính về cuộc đời Nguyễn Du trong

Tính công suất tiêu thụ của đèn trong

Tính vật tốc chuyển động của vật trong

Tính các điện trở trong mạch trong

Tính nhiệt độ của nước khi cân bằng trong

Bài tập vật lý 9 trong

Vẽ sơ đồ mạch điện trong

Công thức tính nhiệt lượng trong

Quan hệ của sinh vật trong quần xã trong

Tính tổng số Nuclêôtít của gen bị biến đổi. trong

Tìm kiểu gen và kiểu hình ở đời F2 trong

Ý nghĩa của quá trình quang hợp trong

So sánh giữa cây và cành trong

Chứng minh đẳng thức lượng giác trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm tọa độ điểm đối xứng qua đường thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay