Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số

Lượt xem : 44 | Cập nhật : 2018-06-28 10:13:05

a) Giải phương trình:
Resized Image
b)Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số:
Resized Image

Đóng góp bởi : muaphun2

Thành viên đã lưu bài này : muaphun2 |

Thể loại bài tập : giải phương trình | toán 8 | giải bất phương trình | tập hợp nghiệm | trục số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tính thể tích iải hệ phương trình tan trong nước thái bình quần xã Tổng các số hạng của 1 tia rơnghen canxi photpho Liên kết hóa học Phép chiếu song song... tính công chiều bậc nhất một ẩn phản xạ sóng tính trạng trụ não trước công nguyên Hệ phương trình bậc hai hai ẩn nghiệm gần đúng kali vật lý 10. cá thể mất đoạn điện lượng Tứ diện vuông glixerol will biện luận phương trình bắc mỹ hiệu điện thế hiệu dụng Giải và biện luận bất phương trình hoàn thành phương trình ATP CuO Phương trình Hệ phương Tích phân hàm lôgarit nhân chuẩn Phương trình đường thẳng thấu kính

Bài tập khác

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác trong

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Nét chính về cuộc đời Nguyễn Du trong

Tính công suất tiêu thụ của đèn trong

Tính vật tốc chuyển động của vật trong

Tính các điện trở trong mạch trong

Tính nhiệt độ của nước khi cân bằng trong

Bài tập vật lý 9 trong

Vẽ sơ đồ mạch điện trong

Công thức tính nhiệt lượng trong

Quan hệ của sinh vật trong quần xã trong

Tính tổng số Nuclêôtít của gen bị biến đổi. trong

Tìm kiểu gen và kiểu hình ở đời F2 trong

Ý nghĩa của quá trình quang hợp trong

So sánh giữa cây và cành trong

Chứng minh đẳng thức lượng giác trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay