Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số

Lượt xem : 77 | Cập nhật : 2018-06-28 10:13:05

a) Giải phương trình:
Resized Image
b)Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số:
Resized Image

Đóng góp bởi : muaphun2

Thành viên đã lưu bài này : muaphun2 |

Thể loại bài tập : giải phương trình | toán 8 | giải bất phương trình | tập hợp nghiệm | trục số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đạo hàm của hàm hợp Khảo sát toán đại số 8 xu hướng bạo động vật lý 12 châu chấu acsimet lịch sử 12 sản lượng lương thực Liên kết hóa học đồng hóa nông nô menden Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng phân li nhiễm sắc thể toán học chuỗi chuyền electron Tiệm cận của hypebol Cấp số cộng bệnh máu khó đông Hệ thức lượng trong tam giác vật lí 12 chất hóa học đột biến cấu trúc tính tích dác Giải và biện luận bất... lý thuyết sinh học 8 Số hạng tổng quát giải hệ châu ph noãn năng lượng từ trường Tích vô hướng Khoảng cách từ 1 điểm gan khối khí Van 11 cộng hưởng giải bất phương trình

Bài tập khác

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác trong

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Nét chính về cuộc đời Nguyễn Du trong

Tính công suất tiêu thụ của đèn trong

Tính vật tốc chuyển động của vật trong

Tính các điện trở trong mạch trong

Tính nhiệt độ của nước khi cân bằng trong

Bài tập vật lý 9 trong

Vẽ sơ đồ mạch điện trong

Công thức tính nhiệt lượng trong

Quan hệ của sinh vật trong quần xã trong

Tính tổng số Nuclêôtít của gen bị biến đổi. trong

Tìm kiểu gen và kiểu hình ở đời F2 trong

Ý nghĩa của quá trình quang hợp trong

So sánh giữa cây và cành trong

Chứng minh đẳng thức lượng giác trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay