Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng

Lượt xem : 267 | Cập nhật : 2018-07-05 12:56:49

Câu 1
Tìm ảnh của đường tròn
Resized Image
Qua phép đối xứng trục Ox
Câu 2
Cho cấp số cộng ( Un) có : U2 + U5 –U3 = 10 và U4 + U6 = 26. Tìm 5 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : phuongthuybui

Thành viên đã lưu bài này : phuongthuybui |

Thể loại bài tập : cấp số cộng | số hạng đầu tiên | toán 10 | phép đối xứng | đường tròn |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

giải phóng dân tộc vật lý 6 Đường thẳng trong không gian áp suất khí Giải và biện luận bất phương trình cấu tạo ngoài quỳ tím tam giác đều biên độ giao động cấu trúc menden Giải tích chống pháp động vật kí sinh bệnh ung thư Phương trình lượng giác... Tiếp tuyến đi qua 1 điểm Phương trình đường thẳng... sóng vô tuyến Tiếp tuyến tại 1 điểm ADN chất khoáng rừng rậm Nam Phi tế bào sinh dục hậu thận rêu Phương trình số phức nam châm tiêu hóa điện trở khoa học kĩ thuật Tứ diện pin trường sơn nam góc tam nhiễm Hệ thức lượng trong tam giác 1 lá mầm hình học 8 vị ngữ

Bài tập khác

Bài tập về tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác bậc hai trong

Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác trong

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Nét chính về cuộc đời Nguyễn Du trong

Tính công suất tiêu thụ của đèn trong

Tính vật tốc chuyển động của vật trong

Tính các điện trở trong mạch trong

Tính nhiệt độ của nước khi cân bằng trong

Bài tập vật lý 9 trong

Vẽ sơ đồ mạch điện trong

Công thức tính nhiệt lượng trong

Quan hệ của sinh vật trong quần xã trong

Tính tổng số Nuclêôtít của gen bị biến đổi. trong

Tìm kiểu gen và kiểu hình ở đời F2 trong

Ý nghĩa của quá trình quang hợp trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay