Biểu diễn nghiệm trên trục số

Lượt xem : 78 | Cập nhật : 2018-07-16 12:42:59

Giải bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số:

Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : kelytrang

Thành viên đã lưu bài này : kelytrang |

Thể loại bài tập : bất phương trình | biểu diễn nghiệm | trục số | toán 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đường tròn nội tiếp giao phấn áp suất. tuần hoàn điện trở thuần nito Giá trị của biểu thức Vị trí tương đối trong CaO vẽ biểu đồ Xác suất của biến cố tốc độ truyền sóng hình dạng hóa học hưu cơ trường sơn nam thể tứ bội cấu trúc phân li nhiễm sắc thể Hai đường thẳng vuông Hình bình hành Ứng dụng khảo sát hàm số Bất phương trình có chứa... Đạo hàm của hàm hợp thế kỉ XVIII máy phát điện ADN biến đổi gen Phương trình số phức cơ thế lai Hình chiếu của điểm vật thể tròn xoay Phương trình lượng giác cơ bản đột biến giao tử công thoát Điểm cố định đa bội giai cấp tia laze đồng bằng Toán Đại Số

Bài tập khác

Tìm các giới hạn của biểu thức trong

Lập các số tự nhiên trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng trong

Bài tập về tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác bậc hai trong

Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác trong

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Nét chính về cuộc đời Nguyễn Du trong

Tính công suất tiêu thụ của đèn trong

Tính vật tốc chuyển động của vật trong

Tính các điện trở trong mạch trong

Tính nhiệt độ của nước khi cân bằng trong

Bài tập vật lý 9 trong

Vẽ sơ đồ mạch điện trong

Công thức tính nhiệt lượng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay