Tính giá trị của biểu thức

Lượt xem : 21 | Cập nhật : 2018-07-16 08:21:02

Cho biểu thức :


Resized Imagevới ( x >0 và x ≠ 1)

1) Rút gọn biểu thức A.
2) Tính giá trị của biểu thức A tại

Resized Image

Đóng góp bởi : kelytrang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tính giá trị biểu thức | rút gọn biểu thức | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đồng hợp lặn ngữ văn phân li nước phản xạ sóng biến dị tổ hợp Tính tích phân bằng... tử ngoại Giải phương trình Số hạng tổng quát của 1 Dấu của tam thức bậc hai Mệnh đề tương đương trường sơn nam thoái hóa hóa học 11 R Các dạng phương trình... tần số alen bức xạ. phân li nhiễm sắc thể Progesteron hình chữ nhật hình học át lát địa lý thể đa bội đại dương tiêu điểm Đường chuẩn lôgarit quang hướng động guốc chẵn Nghịch biến Cô sin phát triển Cực trị của hàm số sông cửu long nghành thực vật phép lai động cơ câu hỏi trắc nghiệm vật lý

Bài tập khác

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức bậc nhất trong

Biểu diễn nghiệm trên trục số trong

Tìm các giới hạn của biểu thức trong

Lập các số tự nhiên trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng trong

Bài tập về tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác bậc hai trong

Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác trong

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Nét chính về cuộc đời Nguyễn Du trong

Tính công suất tiêu thụ của đèn trong

Tính vật tốc chuyển động của vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay