Tính giá trị của biểu thức

Lượt xem : 177 | Cập nhật : 2018-07-16 01:21:02

Warning: file_get_contents(file:///C:\Users\Thanh\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.gif): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 425

Cho biểu thức :


Resized Imagevới ( x >0 và x ≠ 1)

1) Rút gọn biểu thức A.
2) Tính giá trị của biểu thức A tại

Resized Image

Đóng góp bởi : kelytrang

Thành viên đã lưu bài này : kelytrang |

Thể loại bài tập : tính giá trị biểu thức | rút gọn biểu thức | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tính trạng thu gọn cây không có hoa điện từ trường Công thức cộng đối với... CaO hàn đới dân cư trung quốc Phương trình lượng giác... Nghịch biến biến dị vỏ não Chứng minh đẳng thức thế kỉ XVIII not nhận biết các chất Sự biến thiên của hàm số vật lý 10. Châu Mĩ chùm ánh sáng công thức hóa học tiếp xúc kiết lị xu hướng phát triển tán sắc ánh sáng số trung bình cộng độ phóng xạ Bất phương trình chứa... tỏa nhiệt Tính chất tuần hoàn thể tích tứ diện mang động lượng mã hóa lỏng nông sản đường huyết căn bậc hai trắc nghiệm hóa học Đạo hàm cấp cao

Bài tập khác

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức bậc nhất trong

Biểu diễn nghiệm trên trục số trong

Tìm các giới hạn của biểu thức trong

Lập các số tự nhiên trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng trong

Bài tập về tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác bậc hai trong

Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác trong

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Nét chính về cuộc đời Nguyễn Du trong

Tính công suất tiêu thụ của đèn trong

Tính vật tốc chuyển động của vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay