Tính giá trị của biểu thức

Lượt xem : 244 | Cập nhật : 2018-07-16 01:21:02

Cho biểu thức :


Resized Imagevới ( x >0 và x ≠ 1)

1) Rút gọn biểu thức A.
2) Tính giá trị của biểu thức A tại

Resized Image

Đóng góp bởi : kelytrang

Thành viên đã lưu bài này : kelytrang |

Thể loại bài tập : tính giá trị biểu thức | rút gọn biểu thức | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

1 lá mầm ruồi giấm Bu nhi a cốp xki hiệu suất phản ứng hình học tọa độ mật hoa 10 Trọng tâm bấm ngọn dây thuần cảm khoáng sản fructozơ sóng dừng thời đường Toán Đại Số dân số Hàm số liên tục trên 1 khoảng quần thể ngẫu phối châu ph cơ học Tính đạo hàm Số hạng tổng quát tính tan . Giải phương trình miền của rễ phản ứng trùng hợp ánh sáng đơn sắc hai bà trưng Phương trình tổng quát sinh vật cổ Ba cọc thủy tinh quá trình nhân đôi tế bào quang điện nhóm máu a Hệ phương trình bậc hai hai ẩn Số hạng tổng quát Hệ phương trình mũ hácđi-vanbec truyền máu

Bài tập khác

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức bậc nhất trong

Biểu diễn nghiệm trên trục số trong

Tìm các giới hạn của biểu thức trong

Lập các số tự nhiên trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng trong

Bài tập về tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác bậc hai trong

Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác trong

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Nét chính về cuộc đời Nguyễn Du trong

Tính công suất tiêu thụ của đèn trong

Tính vật tốc chuyển động của vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay