Tính giá trị của biểu thức

Lượt xem : 282 | Cập nhật : 2018-07-16 01:21:02

Cho biểu thức :


Resized Imagevới ( x >0 và x ≠ 1)

1) Rút gọn biểu thức A.
2) Tính giá trị của biểu thức A tại

Resized Image

Đóng góp bởi : kelytrang

Thành viên đã lưu bài này : kelytrang |

Thể loại bài tập : tính giá trị biểu thức | rút gọn biểu thức | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

miền tây điện phân Progesteron chất vô cơ tính thể tích con lắc đơn Hình chóp bước sóng thể tích tứ diện hệ bài tiết Phương trình tiếp tuyến hệ chứa tham số Hình chiếu của điểm trên Đường vuông góc chung hồng cầu lưu huỳnh Dãy số tăng cacbon số dao động Elip nghiệm phương trình dãy chuyển hóa Hình giải tích trong không gian Bất phương trình lôgarit di nhập gen bài tập về từ trường quá trình phiên mã cấu hình Electron Ứng dụng định lí Lagrăng Bất phương trình bậc nhất cấu trúc NST vật lý 12 Hai mặt phẳng vuông góc với nhau Đường hypebol Khoảng cách trong không gian sản lượng chuỗi chuyền electron Phương trình chứa căn Hình chiếu của điểm đột biến gen

Bài tập khác

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức bậc nhất trong

Biểu diễn nghiệm trên trục số trong

Tìm các giới hạn của biểu thức trong

Lập các số tự nhiên trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng trong

Bài tập về tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác bậc hai trong

Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác trong

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Nét chính về cuộc đời Nguyễn Du trong

Tính công suất tiêu thụ của đèn trong

Tính vật tốc chuyển động của vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay