Rút gọn biểu thức- toán 10

Lượt xem : 16 | Cập nhật : 2018-07-16 08:31:39

Cho biểu thức :
Resized Image

1) Rút gọn biểu thức P.

2) Tìm giá trị của a sao cho P = a + 1.

Đóng góp bởi : kelytrang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : rút gọn biểu thức | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

động vật kí sinh nhiệt kế Vị trí tương đối trong cấu hình Electron số mol dung dịch Hình chiếu của điểm cách mạng khoa học Phương trình chứa dấu etilen Hình chóp tam giác Giải và biện luận bộ ba đối mã đối xứng CO2 hácđi-vanbec trung đại trục nhỏ Tọa độ của véc tơ trung điểm kiểu hình lặn trắc nghiệm vật lý Hàm số ngược Phương trình tổng quát di nhập gen chủng tộc phân hóa học pitago chất dự trữ mã di truyền thể tứ bội công thức cấu tạo Ước số Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn Phương trình mặt phẳng thường biến Đường thẳng trong mặt phẳng chất vô cơ nước vôi trong thể tích dung dịch

Bài tập khác

Tính giá trị của biểu thức trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức bậc nhất trong

Biểu diễn nghiệm trên trục số trong

Tìm các giới hạn của biểu thức trong

Lập các số tự nhiên trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng trong

Bài tập về tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác bậc hai trong

Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác trong

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Nét chính về cuộc đời Nguyễn Du trong

Tính công suất tiêu thụ của đèn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay