Rút gọn biểu thức- toán 10

Lượt xem : 207 | Cập nhật : 2018-07-16 01:31:39

Cho biểu thức :
Resized Image

1) Rút gọn biểu thức P.

2) Tìm giá trị của a sao cho P = a + 1.

Đóng góp bởi : kelytrang

Thành viên đã lưu bài này : kelytrang |

Thể loại bài tập : rút gọn biểu thức | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lực hút phương trình vô nghiệm điện trở thuần Bất đẳng thức cách li sinh sản đồng hợp Đời sống Khoảng cách trong không gian Van 11 Tìm các yếu tố trong tam giác tiến hóa đồng hợp tử khu vực Châu Á Vai trò của N Biểu thức tọa độ của các bò sát pha dao động Phương trình chứa căn mantozo Tích phân áp suất khí nguyễn ái quốc dầu thô hợp tử Định lý Cô sin trong tam giác đường phân nước Hệ phương trình lượng giác thụ phấn natri cấu tạo trong trung đại động vật kí sinh Đường tròn ngoại tiếp chuỗi chuyền electron phân li độc lập Hàm số ngược Hệ phương trình Tứ diện vuông mã hóa

Bài tập khác

Tính giá trị của biểu thức trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức bậc nhất trong

Biểu diễn nghiệm trên trục số trong

Tìm các giới hạn của biểu thức trong

Lập các số tự nhiên trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng trong

Bài tập về tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác bậc hai trong

Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác trong

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Nét chính về cuộc đời Nguyễn Du trong

Tính công suất tiêu thụ của đèn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay