Rút gọn biểu thức- toán 10

Lượt xem : 289 | Cập nhật : 2018-07-16 01:31:39

Cho biểu thức :
Resized Image

1) Rút gọn biểu thức P.

2) Tìm giá trị của a sao cho P = a + 1.

Đóng góp bởi : kelytrang

Thành viên đã lưu bài này : kelytrang |

Thể loại bài tập : rút gọn biểu thức | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tế bào sinh tinh Hình giải tích trong mặt phẳng hình học tia rơnghen vẽ biểu đồ đồng vị tan trong nước Hàm số ngược độ dài Thống kê Vị trí tương đối giữa 2... Tích phân hàm phân thức Khoảng cách trong không gian sinh sản sinh dưỡng Các dạng phương trình Hệ phương trình số phức lực đàn hồi lai hữu tính nhân tạo Phép đồng dạng di truyền điện trở Hyperbol biên độ dao động Giải tam giác đồng hợp lặn phôtphat đột biến đảo đoạn di truyền liên kết Hình hộp chữ nhật chuyển đoạn giá trị nhỏ nhất chất hóa học Thể tích khối đa diện dao động tắt dần vận tốc góc Áp dụng mệnh đề vào suy mù màu khuếch tán trung điểm

Bài tập khác

Tính giá trị của biểu thức trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức bậc nhất trong

Biểu diễn nghiệm trên trục số trong

Tìm các giới hạn của biểu thức trong

Lập các số tự nhiên trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng trong

Bài tập về tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác bậc hai trong

Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác trong

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Nét chính về cuộc đời Nguyễn Du trong

Tính công suất tiêu thụ của đèn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay