Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa

Lượt xem : 151 | Cập nhật : 2018-07-16 01:34:08

Tìm giá trị của a sao cho P = a + 1. Cho biểu thức

Resized Image

1/.Đặt điều kiện để biểu thức A có nghĩa

2/.Rút gọn biểu thức A

3/.Với giá trị nào của x thì A< -1

Đóng góp bởi : kelytrang

Thành viên đã lưu bài này : kelytrang |

Thể loại bài tập : rút gọn biểu thức | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình lượng giác cơ bản ly 7 tính tích Xác định vị trí cột sống Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm vân tối giun đỏ tập nghiệm trên trục số Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng cường độ cực đại tính chẵn khó Đường tiệm cận pin quang điện Phương trình chứa dấu trường sơn nam gen dị hợp phôi sinh hậu thận who gen lặn săn bắn Vec tơ proteaza Dãy số tăng số thực Tìm quỹ tích máy ảnh Ba đường Cônic hồ Tiếp tuyến vật lý 6 thể tích của hình chóp giải phóng dân tộc Tích vô hướng máy phát điện chất dư Bất phương trình có chứa tham số Hai đường thẳng song

Bài tập khác

Rút gọn biểu thức- toán 10 trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức bậc nhất trong

Biểu diễn nghiệm trên trục số trong

Tìm các giới hạn của biểu thức trong

Lập các số tự nhiên trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng trong

Bài tập về tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác bậc hai trong

Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác trong

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Nét chính về cuộc đời Nguyễn Du trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay