Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa

Lượt xem : 196 | Cập nhật : 2018-07-16 01:34:08

Tìm giá trị của a sao cho P = a + 1. Cho biểu thức

Resized Image

1/.Đặt điều kiện để biểu thức A có nghĩa

2/.Rút gọn biểu thức A

3/.Với giá trị nào của x thì A< -1

Đóng góp bởi : kelytrang

Thành viên đã lưu bài này : kelytrang |

Thể loại bài tập : rút gọn biểu thức | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

máy ảnh nguyên tố P Đường thẳng tiếp xúc đường cong tron Phương trình vô tỉ Môđun của số phức trung điểm nhiệt độ chất rắn khan hiệu điện thế xoay chiều cạnh tranh tim thằn lằn biển đảo Góc và cung lượng giác ếch đồng Vec tơ Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng Góc giữa 2 đường thẳng CTCT Xác suất của biến cố Dấu của tam thức nghiệm gần đúng CTPT nhân tố tiến hóa sinh sản hữu tính gluco Chính tắc Tứ diện đều Phương trình bậc 2 Phương trình trùng phương chọn lọc tự nhiên phương trình giao động lai thuận nghịch sự sống Bất đẳng thức lượng giác lai tạo phân ly độc lập Cực đại cố định nito HIV

Bài tập khác

Rút gọn biểu thức- toán 10 trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức bậc nhất trong

Biểu diễn nghiệm trên trục số trong

Tìm các giới hạn của biểu thức trong

Lập các số tự nhiên trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng trong

Bài tập về tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác bậc hai trong

Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác trong

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Nét chính về cuộc đời Nguyễn Du trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay