Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt

Lượt xem : 150 | Cập nhật : 2018-07-17 06:33:57

Cho phương trình bậc hai ẩn x tham số m :

x2 + 2(m+1)x + 2m – 4 = 0 (1)

1. Giải PT (1) khi m = – 2

2. Tìm m để phương trình (1) có một nghiệm là 2 . Tìm nghiệm kia.

3. Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.
4. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn
Resized Image

Đóng góp bởi : phamhuong1

Thành viên đã lưu bài này : phamhuong1 |

Thể loại bài tập : phương trình bậc hai | toán 9 | hai nghiệm phân biệt |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương pháp quy nạp toán học Hệ phương trình số phức cạnh tranh Phương trình bậc 2 đối cấu tạo trong vận tốc âm giao tử riboxom chuyển đoạn nghành dịch vụ đột biến đảo đoạn đoạn mạch xoay chiều điện li Phương trình chứa tham số CaO giải phóng dân tộc quần tụ pitago công nghiệp trung quốc liên kết gen Giới hạn của hàm số tại vô cực phương alen Dấu của nhị thức bậc... Khoảng cách giữa 2 điểm silic sắt Công thức cộng đối với... xung điện Đẳng thức chuỗi chuyền electron đột biến chuyển đoạn quân nam HIV Chỉnh hợp sacarozo đông nam bộ lưu huỳnh Hình hộp chữ nhật Vec tơ

Bài tập khác

Viết phương trình đường thẳng qua gốc tọa độ trong

Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa trong

Rút gọn biểu thức- toán 10 trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức bậc nhất trong

Biểu diễn nghiệm trên trục số trong

Tìm các giới hạn của biểu thức trong

Lập các số tự nhiên trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng trong

Bài tập về tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác bậc hai trong

Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác trong

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay