Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt

Lượt xem : 123 | Cập nhật : 2018-07-17 06:33:57

Cho phương trình bậc hai ẩn x tham số m :

x2 + 2(m+1)x + 2m – 4 = 0 (1)

1. Giải PT (1) khi m = – 2

2. Tìm m để phương trình (1) có một nghiệm là 2 . Tìm nghiệm kia.

3. Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.
4. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn
Resized Image

Đóng góp bởi : phamhuong1

Thành viên đã lưu bài này : phamhuong1 |

Thể loại bài tập : phương trình bậc hai | toán 9 | hai nghiệm phân biệt |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

mạch hở talet Phương trình vô tỉ Điểm cố định bò sát Thể tích khối đa diện saccaraza Đa thức Hai đường thẳng vuông Tứ diện vuông Dãy số bị chặn Nghịch biến khoảng cách giữa hai đường thẳng Phương trình lượng giác đối xứng gan chùm ánh sáng Tiệm cận xiên oxi hóa pha dao động diện tích các tam giác axetilen anilin góc phân li nước rut gon hóa học 8 mỏi cơ vận tốc Phương pháp toạ độ trong tổng trở khí hậu nhiệt đới gió mùa ngẫu phối Đường tròn nồng độ dung dịch Nitrat bảng tần số lưỡng cư kháng chiến nguyên mông kiểu gen Phép đồng dạng

Bài tập khác

Viết phương trình đường thẳng qua gốc tọa độ trong

Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa trong

Rút gọn biểu thức- toán 10 trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức bậc nhất trong

Biểu diễn nghiệm trên trục số trong

Tìm các giới hạn của biểu thức trong

Lập các số tự nhiên trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng trong

Bài tập về tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác bậc hai trong

Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác trong

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay