Giải bài toán sau bằng cách lập phương hệ phương trình

Lượt xem : 167 | Cập nhật : 2018-07-17 06:36:37

Giải bài toán sau bằng cách lập phương hệ phương trình:

Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong ba ngày, tổ

thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 cái áo. Biết rằng trong một

ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai là 10 cái áo.

Hỏi trong một ngày mỗi tổ may được bao nhiêu cái áo ?

Đóng góp bởi : phamhuong1

Thành viên đã lưu bài này : phamhuong1 |

Thể loại bài tập : lập hệ phương trình | toán 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

asean rừng rậm Nam Phi CTCT kháng chiến nguyên mông thế kỉ XVIII điện li máy phát điện xoay chiều phát quang Phương trình chính tắc cá chép số hữu tỉ thể tích tứ diện tính trạng phân tích vectơ tập nghiệm trên trục số đường huyết canxi đạo hàm của hàm số Hệ phương trình bậc hai hai ẩn chất dự trữ cách mạng Hình nón quần xã Hàm số lẻ tạo ưu thế lai Vai trò của N Công thức lượng giác AIDS trung tuyến chu kì dao động lý thuyết sinh học 8 Đạo hàm cấp hai Giải và biện luận bất phương trình Dấu của nhị thức bậc... Hệ phương trình bậc nhất... phần trăm các chất tính chất từ sứa gen liên kết Đường parabol

Bài tập khác

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt trong

Viết phương trình đường thẳng qua gốc tọa độ trong

Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa trong

Rút gọn biểu thức- toán 10 trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức bậc nhất trong

Biểu diễn nghiệm trên trục số trong

Tìm các giới hạn của biểu thức trong

Lập các số tự nhiên trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng trong

Bài tập về tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác bậc hai trong

Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác trong

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay