Giải bài toán sau bằng cách lập phương hệ phương trình

Lượt xem : 208 | Cập nhật : 2018-07-17 06:36:37

Giải bài toán sau bằng cách lập phương hệ phương trình:

Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong ba ngày, tổ

thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 cái áo. Biết rằng trong một

ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai là 10 cái áo.

Hỏi trong một ngày mỗi tổ may được bao nhiêu cái áo ?

Đóng góp bởi : phamhuong1

Thành viên đã lưu bài này : phamhuong1 |

Thể loại bài tập : lập hệ phương trình | toán 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình lượng giác cơ bản mặt trời phép lai hỗn hợp Hai đường thẳng đồng phẳng Phương trình bậc hai khí clo thể tam bội tập tính liên minh châu âu Hoán vị Phương trình đường thẳng... Dãy số tăng cơ cấu dân số quần thể ngẫu phối tảo ống tiêu hóa gen dị hợp thế năng Đường thẳng vuông góc Phép đối xứng trục trước công nguyên đường thẳng cuộn dây thuần cảm Phương trình mặt phẳng độ tự cảm đàn hồi số dao động Nghịch biến thận cá chân khớp Ứng dụng khảo sát hàm số Hình hộp chữ nhật Diễn thể tính trạng Hình chóp tam giác đều Tọa độ trong không gian Phép chiếu song song Phép chiếu song song... tọa độ tâm

Bài tập khác

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt trong

Viết phương trình đường thẳng qua gốc tọa độ trong

Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa trong

Rút gọn biểu thức- toán 10 trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức bậc nhất trong

Biểu diễn nghiệm trên trục số trong

Tìm các giới hạn của biểu thức trong

Lập các số tự nhiên trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng trong

Bài tập về tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác bậc hai trong

Biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số trong

Rút gọn phân thức bậc hai trong

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác trong

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay