Đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Lượt xem : 345 | Cập nhật : 2018-07-19 07:01:39

a. Em hãy trình bày đặc điểm chung và vai trò của lớp Sâu bọ ?

b. Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân khớp khác ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : trangbethu

Thành viên đã lưu bài này : trangbethu |

Thể loại bài tập : lớp sâu bọ | sinh học 7 | nghành chân khớp |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Vị trí tương đối Hình chiếu vuông góc Phương pháp toạ độ trong mang 2 lá mầm hệ thần kinh cá chép Phương trình lượng giác đối xứng miền tây khoa học kĩ thuật Vị trí tương đối giữa 2... quang phổ nhiệt kế rượu lai tế bào sản lượng điện nhân tử Bất phương trình tích mặt trời Trọng tâm Giải và biện luận hệ hai muối tính nhiệt lượng Vị trí tương đối trong... Hệ phương trình bậc nhất giun kim Đất muối iot công nhân biến trở tư bản chủ nghĩa ôn đới hải dương thoái hóa Định lý Viet số dư Giao tuyến Tiệm cận của hypebol hàn đới gen cấu trúc lý thuyết sinh học 8 con lắc

Bài tập khác

So sánh giữa động vật và thực vật trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Giải bài toán sau bằng cách lập phương hệ phương trình trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt trong

Viết phương trình đường thẳng qua gốc tọa độ trong

Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa trong

Rút gọn biểu thức- toán 10 trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức bậc nhất trong

Biểu diễn nghiệm trên trục số trong

Tìm các giới hạn của biểu thức trong

Lập các số tự nhiên trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng trong

Bài tập về tính xác suất trong

Giải phương trình lượng giác bậc hai trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay