Đặc điểm chung của lớp chim

Lượt xem : 101 | Cập nhật : 2018-07-19 07:05:46

a. Em hãy trình bày điểm chung và vai trò của lớp Chim ?

b. Nêu một số đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sồng bay ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : trangbethu

Thành viên đã lưu bài này : trangbethu |

Thể loại bài tập : lớp chim | sinh học 7 | cấu tạo ngoài chim bồ câu |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

mỏi cơ axit nucleotit sinh vật Phép đối xứng trục Tích phân từng phần Khoảng cách từ 1 điểm Ứng dụng tích phân để giảm phân kali cách mạng khoa học Quy tắc đếm cơ bản Đường thẳng song song mặt phẳng Phương trình mũ Nghịch biến Phương pháp toạ độ trong... toàn quốc kháng chiến Bất phương trình lôgarit giải hệ dầu thô Phép đối xứng tâm sinh trưởng Trục lớn của elip thăng bằng electron Đường tròn ngoại tiếp anđehit Dãy số bị chặn khoáng sản Đề thi văn lớp 10 than nguyên tắc bổ sung Phép chiếu song song... hỗn hợp khí sông mã tây nam hàn số châu chấu Phương trình bậc 2 đối phôi hácđi-vanbec

Bài tập khác

Vai trò của lớp lưỡng cư trong

Đặc điểm chung của lớp sâu bọ trong

So sánh giữa động vật và thực vật trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Giải bài toán sau bằng cách lập phương hệ phương trình trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt trong

Viết phương trình đường thẳng qua gốc tọa độ trong

Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa trong

Rút gọn biểu thức- toán 10 trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức bậc nhất trong

Biểu diễn nghiệm trên trục số trong

Tìm các giới hạn của biểu thức trong

Lập các số tự nhiên trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay