Đặc điểm chung và vai trò của lớp Thú

Lượt xem : 254 | Cập nhật : 2018-07-19 07:07:48

a. Em hãy trình bày đặc điểm chung và vai trò của lớp Thú ?

b. Em hãy phân biệt khỉ và vượn ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : trangbethu

Thành viên đã lưu bài này : trangbethu |

Thể loại bài tập : lớp thú | sinh học 7 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình trùng phương số thực chuỗi polipeptit lớp vỏ trái đất giải phóng dân tộc chuông điện Hình chiếu của điểm chu kì dao lý thuyết sinh học 8 sông cửu long po proton giả thuyết của Bo Phương trình Hệ phương sự tiến hóa trắc nghiệm sinh học 10 áp suất chất lỏng Bất phương trình có chứa tham số chân không Trục đối xứng vô tuyến điện ốc tai ôn đới lục địa toán đại số 8 vô số nghiệm số dư Phương trình chứa dấu Phương trình elip dầu mỏ hóa học hưu cơ ruồi giấm hạt nhân Phép đối xứng trục vô nghiệm TOÁN 9 e Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng độ tự cảm Tứ diện vuông Diễn thể

Bài tập khác

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Vai trò của lớp lưỡng cư trong

Đặc điểm chung của lớp sâu bọ trong

So sánh giữa động vật và thực vật trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Giải bài toán sau bằng cách lập phương hệ phương trình trong

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt trong

Viết phương trình đường thẳng qua gốc tọa độ trong

Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa trong

Rút gọn biểu thức- toán 10 trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức căn bậc hai trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Rút gọn biểu thức bậc nhất trong

Biểu diễn nghiệm trên trục số trong

Tìm các giới hạn của biểu thức trong

Lập các số tự nhiên trong

Giải phương trình lượng giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay